RAPORT SUCCINT AL PRIMARULUI COMUNEI BĂRCĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL MANDATULUI 2016-2020

Daniel Dimache -

RAPORT SUCCINT AL PRIMARULUI COMUNEI BĂRCĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL MANDATULUI 2016-2020

Valeriu Lupu, primarul comunei Bărcăneşti, informează asupra activităţii sale, în calitate de edil şi a administraţiei publice locale, la finalul mandatului 2016-2020:

 

            „Doresc ca prezentul raport sa fie o analiza a activitatii mele in cei patru ani de mandat, care sa fie expeditiv, interesant, veridic, raport ce va scoate in evidenta realizarile si cauzele nerealizarilor din activitatea executivului Primariei Barcanesti. In acest sens va prezint urmatoarele:

  1. Documentatii tehnice mostenite

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Stadiul

Valoare

(fara TVA)

Lei

Cauzele si efectele nerealizarilor

1

SF. Sistem centralizat de canalizare apa menajera, statie de epurare, Comuna Barcanesti

Achitat in 2009

61.894,50

Abandonat, casat,

Bani irositi, pierduti.

2

SF Reabilitare Camin Cultural in Comuna Barcanesti

Achitat in 2009

19.600,00

Abandonat, casat,

Bani irositi, pierduti

3

SF Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit in Comuna Barcanesti

Achitat in 2009

59.900,00

Abandonat. Casat,

Bani irositi, pierduti

4

Studiu Geotehnic ptr. Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit

Achitat in 2009

3.260,00

Abandonat, casat,

Bani irositi, pierduti

5

SF Modernizare drumuri locale

Achitat in 2009

40.500,00

Abandonat, casat,

Bani irositi, pierduti

6

Doua PUZ-uri atribuire loturi casa pentru tineri

Achtate in 2011

57.000,00

Subsolul amplasamentului este strabatut de 2 conducte ale Compet si Petrotrans

 Lipsa retele de utilitati si expropierea altor cetateni pentru crearea drumului de acces la terenurile cu destinatie construire de locuinte

Neinregistrarea oficiala a dosarelor depuse de solicitanti si folosirea masurii in scop electoral

7

Cota de dezvoltare pentru construirea bransamentelor pe reteaua de distributie apa potabila

Cota instituita in

Contravaloare

neachitata  SC Capoles Serv SRL

922.813,00

Cota instituita cu incalcarea actelor normative in vigoare si ramasa de achitat operatorului

8

Extindere Liceu cu 8 sali de clasa si anexe

Lucrari incepute in 2007 si abandonate in 2014

1.410.664,23

Cladire nefinalizata, abandonata, in conservare

De recuperat de la constructor suma de         181.514,34 lei, din care;

70.079,63 lei – valoare lipsa bunuri

41.885,11 lei garantie de buna executie

69.946,60 lei penalitati pentru materiale nepuse in manopera si achitate constructorului

 

9

SF Construirea unui stadion in comuna Barcanesti, jud. Prahova

Achitat in 2008

17.750,00

Proiect nepus in manopera, abandonat,  bani irositi

 

  1. Documentatii si investitii promovate si realizate in perioada 2016-2020

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Stadiul

Valoare

(fara TVA)

Lei

Motivele nerealizarii

1

Executie Camin Cultural in satul Romanesti si mobilarea acestuia

Dat in folosinta in 2018

2.233.268,20

–––-

2

Construire retea apa si bransament in satul Ghighiu

Pusa in functiune in 2018

642.207,34

––––

3

Schimbare destinatie cladire  din Gradinita in Cabinete medicale si farmacie in Tatarani

Finalizata in 2018 si concesionata in 2020

659.690,34

–––-

4

Studiu hidrogeotehnic reducere risc inundatii

Finalizare 2018

20.540,00

––––

5

PUZ, SF,  Infiintare Parc Constantin Brancoveanu,

Finalizata proiectarea

50.420,00

Urmeaza proiectarea si executia

6

SF Infiintare Baza Sportiva

Finalizat

8.403,40

Urmeaza  actualizarea, PT

7

Intabularile drumurilor comunale si trecerea in proprietatea publica

Finalizate, cu mare greutate

67.789,39

––––-

8

Expertize tehnice la cladirile publice cu risc seismic

Finalizate in 2018

19.500,00

–––––

9

Exoertize tehnice la castelele de apa Barcanesti si Ghighiu si casa Banu dispentar Barcanesti

Finalizate in 2018

21.700,00

––––-

10

Extindere retea gaze- Legea 123/2012

Solicitari realizate si in curs de realizare

150.000,00

–––––

12

Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal 30 km

Fimalizata in 2020

445.000,00

––––

13

Modernizarea Sistemului de  iluminat public stradal- – 17.5 km, program AFIR

Depus documentatia la AFIR

424.370,49

 Urmeaza executia

14

Actualizare SF Infiintare Sistem distributie gaze naturale in satul Ghighiu

In curs de finalizare

35.000,00

 

 

Schimbat solutie racordare la reteaua nationala

15

Reabilitari si extinderi retea de alimentare cu apa potabila etapa 3

Organizarea licitatiei ptr. executie

6.192.382,63

Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice

16

Infiintare Sistem de canalizare si epurare apa menajera in comuna Barcanesti

Actualizare SF,

Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018

126.000,00

Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice

17

Modernizare drumuri comunale

Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018.

56.640,00

Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice


  1. Alte obiective de investitii si reparatii curente realizate in perioada 2016-2020

Nr.

crt

Denumire obiectiv

Stadiul

Valoare

(fara TVA)

Lei

Motivele nerealizarii

1

Apararea bunurilor particulare,  publice si stradale prin supravehere video

Montarea camere video pe strazi si in incinta institutiilor publice

172.324,87

––––-

2

Reevaluarea bunurilor din patrimoniul Comunei Barcanesti

Finalizata partial si continuata permanent

25.670,00

–––––

3

Ridicari topografice. Implementarea GIS si RENNS pentru cadastru general

Realizat implementarea GIS SI RENNS, si partial cadastru general

197.127,00

Aplicarea haotica a legilor fondului funciar, existenta unor litigii si procese pe rol si lipsa suprafetei de teren necesare finalizarii punerii in posesie

4

Executie canalizare pluviala in zona Lukoil

Finalizata 95%

408.422,36

Greutati privind relocarea magistralelor  de apa si gaze naturale

5

Reparatii la imbracamintea asfaltica a trotuarelor si drumurilor comunale

Finalizat 2020

188.885,00

Se vor turna covoare asfaltice dupa finalizarea lucrarilor investitiilor de apa si canalizare

6

Reparatii curente la imobilele unitatilor de invatamant si a bazelor sportive ale acestora.

In fiecare an de studiu

100.000,00

––––––

7

Modernizarea si dotarea  locurilor de joaca ptr. Copii din cadrul unitatilor de invatamant

Modernizate si dotate in 2018

40.000,00

Lipsa terenurilor cu destinatie de parcuri si locuri de joaca la nivelul comunei

 

  1. In sfera serviciilor publice, realizari in perioada 2016-2020

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului

Forma de gestiune

Operatorul

1

Serviciul de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare menajera

Gestiune delegata

SC HIDRO PRAHOVA SA

2

Serviciul de salubrizare si colectare selectiva a deseurilor

Gestiune delegata

SC ROSAL GRUP SRL

3

Serviciul de iluminat public stradal

Gestiune delegata

SC GENERAL MEEL ELECTIC SRL

4

Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan

In curs de atribuire

––––-

 

Am preferat sa va prezint realizarile executivului in perioada 2016-2020, in mod sintetic prin asumarea veridicicitatii informatiilor ce au fost prezentate Consiliului Local spre luare la cunostinta si pe care le puteti regasi intr-o maniera mai detaliata pe site-ul primariei www.barcanesti.ro, la sectiunea ,,primarul va informeaza’’.

Totodata va informez ca imi rezerv dreptul ca acest raport de activitate sa–l aduc la cunostinta auditorilor Camerei de Conturi Prahova, cu ocazia auditarii  activitatii executivului pentru perioada raportata.

In final, doresc sa va reamintesc ca toate sunt temporare pe acest pamant, victorii sau infrangeri, bucurii sau tristeti, insa dintre toate acestea un singur lucru este permanent: binele si toti cei care lupta pentru adevar vor iesi intotdeauna castigatori.  

 Cu respect,

PRIMAR,

VALERIU LUPU”