Reconstruirea „Podului de lemn”, cu bani din credit bancar

Redactia -

Reconstruirea „Podului de lemn”, cu bani din credit bancar

În şedinţa din data de 30 august a Consiliului Local Ploieşti va fi supus aprobării, printre altele, şi un proiect care vizează demolarea structurii actuale şi construirea unui nou pod în zona aşa zisului „pod de lemn”. 

Potrivit proiectului, finanţarea lucrărilor se va face din creditul bancar obţinut de către municipalitate de la Exim Bank. Din lista de investitii având ca sursă de finanţare creditul Exim Bank, aprobată de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în anul 2016, in sumă de 78.780.940 lei, pentru proiecte cu finanţare UE, se propune spre alocare diferenţa neutilizată  in sumă de 20.489.412,68 lei, pentru obiectivul de investiţii de interes local  ,, Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn),, conform Anexei nr.1 şi a  Notei de fundamentare a direcţiei Tehnic investiţii Anexa 3.

 Prin  Hotărârea Consiliului Local  nr.33/29.01.2016  s-a aprobat lista obiectivelor de investiţii de interes local finanţate din creditul Exim Bank pe anul 2016 in sumă de 71.219.060  lei, listă care  nu a fost aprobata de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.