Registrul electronic de evidență a contractelor de internship a fost lansat

Daniel Dimache -

Registrul electronic de evidență a contractelor de internship a fost lansat

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă lansarea Registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship – https://www.internship.anofm.ro

Registrul înfiinţat şi gestionat de ANOFM ţine evidenţa tuturor contractelor de internship, organizaţiile-gazdă (persoane juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor respective) având obligaţia înregistrării în acest portal a tuturor contractelor încheiate. Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate instrucţiunile de utilizare a registrului electronic. 

Potrivit Legii nr.176/2018 privind internshipul, anterior începerii activității respective, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul de evidență al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, sau cu
privire la contracte, se va opera în registrul de evidență în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea. 

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contract, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. 

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale internului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe, precizează Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova