Restricțiile impuse în fiecare localitate din Prahova, în funcție de evoluția locală a pandemiei

Daniel Dimache -

Restricțiile impuse în fiecare localitate din Prahova, în funcție de evoluția locală a pandemiei

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit în data de 27.03.2021, într-o nouă ședință extraordinară, organizată în sistem audioconferință, pentru a supune dezbaterii și aprobării Hotărârea nr. 24/2021, privind adoptarea măsurilor care se impun pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județ, în funcție de rata cumulată de incidență înregistrată la data de 26.03.2021 (calculată pentru perioada 10-23.03.2021).

Pentru acele U.A.T.-uri unde rata de incidență este egală sau mai mare de 4/1000 locuitori, măsurile adoptate de C.J.S.U. se aplică pentru 14 zile, începând cu data de 29.03.2021, iar unde rata de infectare este mai mare de 4/1000 locuitori, deciziile intră în vigoare din data de 28.03.2021, fiind valabile tot pentru o perioadă de două săptămâni.
Atât perioadele de restricții, cât și măsurile impuse pentru U.A.T-uri în funcție de rata de incidență sunt prezentate în anexele atașate acestui comunicat.

Odată cu adoptarea acestei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor altor acte similar ale C.J.S.U. Prahova contrare deciziilor de astăzi.
Toate hotărârile aprobate de C.J.S.U. Prahova pot fi consultate în varianta integrală pe site-ul www.isuprahova.ro.

 

Anexa 2 la Hotărârea C.J.S.U. Prahova nr. 24 din 27.03.2021

 Incidența cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori: Câmpina, Slănic, Buşteni, Vălenii de Munte, Ariceştii Rahtivani, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Telega, Boldeşti Grădiştea, Izvoarele, Scorţeni, Baba Ana, Comarnic, Râfov, Şirna, Măneciu, Olari, Vărbilău, Proviţa de Sus, Păcureţi, Apostolache, Bărcăneşti, Bucov, Filipeştii de Pădure, Aluniş, Urlaţi, Cocorăştii Mislii, Lapoş, Băneşti, Secăria, Podenii Noi, Ciorani, Lipăneşti, Filipeştii de Târg, Brebu, Tomşani, Azuga, Cărbuneşti, Drajna, Starchiojd, Surani, Sângeru, Măneşti, Gura Vitioarei, Berceni, Predeal Sărari, Proviţa de Jos, Balta Doamnei, Tinosu, Cocorăştii Colţ, Fulga, Şotrile, Dumbrăveşti, Bălţeşti, Ceraşu, Ariceştii Zeletin, Bătrâni, Bertea, Călugăreni, Chiojdeanca, Cosminele, Dumbrava, Gherghiţa, Gornet, Jugureni, Poseşti, Salcia, Sălciile, Şoimari, Ştefeşti, Talea, Tătaru și Valea Doftanei.

            Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

        Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori:

 1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;
 3. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștilor de protecție;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2200;
 5. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2200;
 6. Măsurile prevăzute la pct. 4 și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.

 

 1. Incidența cumulată la 14 zile mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori: Poiana Câmpina, Breaza, Tîrgșoru Vechi, Ploiești, Gorgota, Florești, Plopeni, Gura Vadului, Drăgănești, Boldești Scăeni, Puchenii Mari, Ceptura, Adunați, Blejoi, Cornu, Vâlcănești, Măgureni, Mizil, Brazi, Colceag, Măgurele, Teișani, Valea Călugărească, Fântânele și Poienarii Burchii.

            Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

        Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori:

 1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
 3. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2200;
 5. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2200;
 6. Măsurile prevăzute la pct. 4 și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 

III. Incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori: Vadu Săpat, Sinaia, Albești Paleologu și Băicoi.

            Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

        Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:

 1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
 2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
 3. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 5. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 6. Măsurile prevăzute la pct. 4 și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri este permisă doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară[1].
 8. IV. Incidența cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori2: Păulești și Plopu

            Suplimentar, față de măsurile prevăzute la cap. III (incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori), se aplică următoarele măsuri specifice prevăzute de H.G. nr.348 din 26.03.2021 pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori:

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu excepția situațiilor prevăzute la art.2, alin.(1), pct.21 din anexa nr.3 la H.G. nr.293/2021;
 2. Măsura prevăzută la punctul 1 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
 3. În toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie – 28 martie 2021, în intervalul orar 18.00 – 22.00, pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;
 4. În toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 03 aprilie – 04 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;
 5. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
 6. Prin excepție de la prevederile punctului 5, în intervalul orar 21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori.

(Fotografie cu caracter ilustrativ)