Roberta Anastase: 4 motive pentru care prefectul Marius Sersea ar trebui să-şi dea demisia

Redactia -

Roberta Anastase: 4 motive pentru care prefectul Marius Sersea ar trebui să-şi dea demisia

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

În legătură cu alegaţiile prefectului Sersea referitoare la solicitarea de demisie din funcţia de prefect, facem următoarele precizări:

  1. 1. În temeiul dispoziţiilor legale, prefectul emite ordinul de încetare de drept a mandatului de primar dacă din analiza documentelor prezentate de secretarul unităţii administrativ-teritoriale (referat şi alte documente prevăzute de lege) rezultă că ar fi vorba de o situaţie de incompatibilitate. Simpla adresă trimisă de secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu are valoarea unui referat în sensul stabilit de legiuitor. Mai mult decât atât, persoana care ocupa funcţia de secretar al localităţii Drajna, la acel moment, nu avea calitatea de funcţionar public aşa cum, în mod expres, prevede articolul 116 din legea administraţiei publice locale. De asemenea, procesul-verbal al şedinţei de îndată a consiliului local prin care consilierii PNL îi comunicau doamnei primar că este în stare de incompatibilitate nu are valoare juridică, deoarece şedinţa de îndată a consiliului local se convoacă numai în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei. Or, şedinţa invocată a avut un singur punct pe ordinea de zi şi anume DIVERSE. Prin urmare, în afară de argumentele de fond reţinute de instanţa de judecată şi în baza cărora aceasta a anulat ordinul prefectului, există, după cum se poate vedea, şi o serie de elemente de formă de care prefectul nu a ţinut seama atunci când a emis ordinul ilegal.
  2. 2. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi-a exprimat un punct de vedere la solicitarea prefectului, document care, după cum rezultă chiar din cuprinsul său, nu are valoare juridică, întrucât singurul document cu valoare juridică pe care îl emite ANI este raportul de evaluare, care se întocmeşte urmând procedura specială din legea sa organică.
  3. 3. Deciziile instanţei definitive şi irevocabile se respectă, nu se discută, mai ales când vorbim de un înalt funcţionar public. Afirmaţia domnului prefect, conform căreia dânsul nu este de acord cu decizia instanţei, dar trebuie să o aplice, este extrem de gravă, deoarece vine din partea unui reprezentant al unei instituţii a statului român şi afectează prestigiul puterii judecătoreşti şi încrederea cetăţenilor în actul de justiţie.
  4. 4. Îi reamintim domnului prefect că a fost parte într-un proces în justiţie, calitate care i-a permis să aducă toate argumentele necesare pentru a convinge instanţa de judecată de justeţea demersului său, numai că, după cum s-a văzut, argumentele invocate în faţa instanţei nu au fost bine fundamentate şi a pierdut procesul. Să invoci acum documente şi să aduci argumente în faţa opiniei publice care au fost demontate de instanţă arată fie că ţi-ai pierdut cumpătul, fie doreşti să pui la dispoziţia părţii vătămate noi argumente pentru o acţiune viitoare.
  5. Înţelegem că îi este greu să se despartă de fotoliul de prefect, dar atâta timp cât prin actele şi declaraţiile sale a încălcat legea, domnul prefect trebuie să îşi dea urgent demisia.

20.09.2013                                                                                    

Preşedinte PDL Prahova

Deputat Roberta Alma Anastase