S-a încheiat anul şcolar şi la Penitenciarul Târgşor

Redactia -

S-a încheiat anul şcolar şi la Penitenciarul Târgşor

În data de 19.06.2013, în cadrul Penitenciarului de Femei Târgşor, s-a marcat încheierea anului şcolar 2012-2013, la finalul căruia a promovat un număr de 19 persoane private de libertate înscrise în clasele I-IV, respectiv 16 persoane private de libertate înscrise în clasele V-VIII. Ca şi în anii anteriori, pregătirea elevilor a fost asigurată în colaborare cu „Şcoala Specială Gimnazială Filipeşti de Tîrg”, judeţul Prahova, atât în cadrul programului “A doua şansă” destinat claselor I-IV, cât şi al programului cu frecvenţă redusă, destinat claselor V-VIII. La finalul manifestării, au fost înmânate diplome şi cărţi celor mai merituoşi elevi, toţi participanţii la cursuri fiind felicitaţi de directorul penitenciarului şi de cadrele didactice pentru eforturile depuse şi pentru dobândirea de noi abilităţi teoretice şi practice. Cursurile de şcolarizare a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţie Naţionale, împreună cu Ministerul Justiţiei, cu personal didactic asigurat şi salarizat de inspectoratul şcolar, în condiţiile legii, prin bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială este situat penitenciarul. Diplomele înmânate persoanelor condamnate nu conţin menţiuni cu privire la absolvirea cursurilor în stare de deţinere.