S-a stabilit data alegerilor locale 2016

Mihai Ciobanu -

S-a stabilit data alegerilor locale 2016

S-a stabilit data la care vor avea loc alegerile locale din anul 2016. Alegerile locale vor avea loc în data de 5 iunie, duminică. Campania electorală va începe o lună mai devreme, în data de 6 mai 2016. Iată textul documentului:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se stabilește ziua de 5 iunie 2016 ca dată a alegerilor locale din anul 2016.

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.