S-au finalizat lucrările la Centrul pentru persoane cu handicap Lilieşti – Băicoi

Redactia -

S-au finalizat lucrările la Centrul pentru persoane cu handicap Lilieşti – Băicoi

Luni, 31 octombrie 2016, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, a efectuat o vizită de lucru la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap, Lilieşti Băicoi cu ocazia finalizării proiectului ,,Reabilitarea/modernizarea, extinderea şi echiparea specifică a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi” realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1  – sprijinirea dezvoltării durabilea oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1, Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul ,,Poli de creştere”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.302.721, 59 lei din care cheltuieli eligibile 2.425.185,42 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost îmbunătăţirea infrastructurii Serviciului Public local de Asistenţă socială al oraşului Băicoi, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a C.I.A.P.A.H Lilieşti Băicoi, acţiune care va contribui la creşterea calităţii serviciilor la standarde europene. Printre realizările generale ale proiectului enumerăm: consolidarea clădirii a corpului vechi C1 pentru înlăturarea unor neconformităţi structurale, construirea unui acoperiş nou şi a unui ascensor pentru persoane. De asemenea, a fost construit un corp de clădire nou C6 cu 19 saloane funcţionale, precum şi alte încăperi specifice. Scara interioară a fost prevăzută cu un elevator cu circuit perimetral pe casa scării. La toate acestea, întregul obictiv a fost dotat cu echipamente noi (mobilier, aparate şi dispozitive medicale, utilaje şi obiecte de bucătărie, etc.).

Prin activităţile de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare s-a asigurat standardul de calitate referitor la găzduire, respectiv spaţiul propriu pentru fiecare beneficiar este de minimum şase metrii pătraţi concomitent cu găzduirea a cel mult trei beneficiari într-un dormitor. În plus, a fost asigurat spaţiul de manevră în dormitoare pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant, precum şi spatiul propriu pentru depozitarea efectelor personale în dormitor pentru fiecare beneficiari. Pentru atingerea standardelor europene în domeniu s-au asigurat grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct în dormitoare sau aflate în imediata lor  apropiere – un grup sanitar la cel mult şase beneficiar. Totodată, s-a asigurat accesul la o baie/un duş la cel mult şase beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult patru beneficiari în fotoliul rulant.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cele 103 persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în situaţii deosebit de grave de risc social precum şi personalul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi.