Salariile directorilor companiilor de stat rămân blocate

Redactia -

Salariile directorilor companiilor de stat rămân blocate

Guvernul a decis menţinerea, până la expirarea contractelor de management şi numirea unor manageri privaţi, a indemnizaţiilor directorilor şi reprezentanţilor statului în consiliile de administraţie ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital majoritar sau integral de stat ori deţinut de unităţi administrativ-teritoriale, precum şi regilor autonome înfiinţate de stat sau unităţi administrativ-teritoriale, la nivelul celor din anul 2011.Menţinerea acestor indemnizaţii la nivelul celor din anul 2011 are ca temei legal Ordonanţa de Urgenţă 109 din 30 noiembrie 2011 (OUG 109/2011). Măsurile au fost preluate şi în Memorandul privind măsurile avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, inclusiv ale filialelor acestora, aprobat în şedinţa de Guvern din 27 decembrie 2011.În perioada cuprinsă între data expirării contractului de mandat şi data numirii organelor de conducere conform OUG 109/2011, directorul general şi reprezentanţii statului în organele de conducere ale întreprinderilor publice, vor primi indemnizaţii la nivelul celor din 2011.Operatorii economici care în cursul anului 2012 vor avea selectate echipe de management privat, vor putea rectifica bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, în vederea asigurării drepturilor prevăzute în contractele de mandate încheiate.Informaţii de background:

Reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale operatorilor economici, cărora li se aplică prevederile OUG nr. 79/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 203/2009 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a consiliului de supraveghere, plafonată la nivelul salariului unui secretar de stat sau al viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale respective.De asemenea, Ordonanta de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 (OUG 109/2011) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precizează, la articolul 64. faptul că: “Componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, precum si remuneratia administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere si a directorilor/membrilor directoratului raman supuse legislatiei in vigoare la data constituirii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere si directoratului pana la data desemnarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.”