Sâmbătă, 29 august, şedinţă de consiliu local la Câmpina. Iată lista proiectelor

Redactia -

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 29 august 2013

1. Raport de activitate al Primarului Municipiului Câmpina pentru perioada iulie 2012 – iunie 2013.

– Prezintă dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.98/25 iulie 2013 referitoare la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.32/25 martie 2013 privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2013.

                -Inițiatori membrii Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 168,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.9, T 83, Parcela 960, Nr.cadastral 25.284.

– Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 135,00 m.p., Tarla 70, Parcela Cc 3802, Cc 3805, situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr.

– Inițiator dl.Zăgan Horațiu – Teodor – consilier.

                5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Câmpina a unui spațiu, în suprafață de 15,80 m.p.

– Inițiator dl.Tudor Gheorghe – consilier.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct.2 din Anexa la H.C.L. nr.17/28 februarie 2013 privind organizarea rețelei școlare cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2013 – 2014.

– Inițiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

                7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.Petcu Petre, domiciliat în municipiul Câmpina, str.Voila, nr.112.

– Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către d-na Badea Mihaela, domiciliată în municipiul Câmpina, Aleea Salcia, nr.4.

-Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat și inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 20,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.1 Mai, nr.2, T 83, Parcela Cc 865.

-Inițiator d-na Papuc Rodica – Mariana – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 2,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Sondei, f.nr., T83, Parcela Cc 726/1, Nr.cadastral 25.164.

-Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.