Sâmbătă, şedinţă extraordinară la Consiliul Judeţean

Redactia -

Sâmbătă, şedinţă extraordinară la Consiliul Judeţean

   În temeiul art.94 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul judeţean Prahova în şedinţă extraordinară, în ziua de sâmbătă, 16 martie 2013, ora 10.00, în sala de consiliu, intrarea B, din Palatul administrativ din Ploieşti.

 

   Proiectul ordinei de zi este următorul:

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – cota de 20 %, pe anul 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru unele instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.137/2012 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la aprobarea proiectului „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată şi completată prin Hotărârea nr.197/2012 a Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.