Șase mari contracte cu finanțare europeană pentru județul Prahova, semnate azi

Daniel Dimache -

Șase mari contracte cu finanțare europeană pentru județul Prahova, semnate azi

Luni, 11 martie 2019, la sediul Consiliului Județean Prahova, președintele Bogdan Toader și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel  Suciu,  au  semnat  șase contracte cu finanțare europeană, având o valoare totală de peste 210 milioane de lei. De altfel, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, județul Prahova este fruntaș la depunerea de proiecte cu finanțare europeană. Acest aspect a fost observat de viceprim-ministrul României și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, care a felicitat Consiliul Județean Prahova pentru capacitatea de a atrage și implementa proiecte europene ce ajută comunitățile locale și întreaga regiune.

Proiectele semnate astăzi au abordat domenii diferite: infrastructură rutieră, sănătate, protecție și asistență socială. Astfel, în domeniul infrastructurii rutiere a fost semnat proiectul ,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km 15+500 – km 30+000),  cu o valoare totală de 66.416.852 lei (cofinanțare:2.022.550 lei) , ce are ca obiectiv principal realizarea unei infrastructuri de transport la standarde europene, prin creșterea capacității portante și a vitezei de deplasare în condiții de siguranță pe DJ 720. Acest drum străbate localitățile Florești și Filipeștii de Pădure, fiind realizată legatura cu județul Dâmbovița. Al doilea proiect din domeniul rutier a fost  ,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul  Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”, cu o valoare de 153.162.417 lei (cofinanțare:4.057.110 lei), ce are ca obiectiv principal îmbunătățirea infrastructurii de transport în zonă și interconectarea la rețelele de transport județene, cu acces la rețeaua TEN-T și la Polul de Creștere Ploiești. Drumurile județene 102 K, DJ 102 D și DJ 100 C traversează localitățile Urlați, Baba Ana, Ceptura, Ciorani, Fântânele, Fulga, Sălciile, Vadu Săpat și Tomșani, fiind modernizată toată zona de sud-est a județului Prahova. Președintele Bogdan Toader a menționat că astăzi se finalizează un proces început  în 2014, modernizându-se o rețea de drumuri importantă, ce asigură legatura cu județele Dâmbovița și Ialomița. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere  crează condiții pentru o dezvoltare economică durabila și implicit o creștere a calității vieții  pentru locuitorii județului.

Și domeniul sanitar a beneficiat de o atenție deosebită din partea administrației județene, astfel încât au fost semnate proiectele ,,Extindere, reabilitare , modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și ,,Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”.Primul proiect, cu o valoare de 18.566.621 lei (cofinanțare:11.729.621 lei) are ca obiectiv îmbunătățirea calității îngrijirii spitalicești la nivelul Unității de Primiri Urgențe din cadrul SJU Ploiești, prin extindere și modernizare. Al doilea proiect din domeniul spitalicesc, cu o valoare de 7.035.215 lei (cofinanțare:140.704 lei) are ca obiectiv principal reabilitarea termică a Maternității din Ploiești.

Ultimele două contracte de finanțare semnate astazi aparțin domeniului asistenței sociale și vizează  înființarea de locuințe protejate și centre de zi la Călinești, beneficiare fiind persoanele intituționalizate cu dizabilități.Primul proiect respectiv ,,Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi”  are o valoare de 3.839.784 lei (cofinanțare:1.562.975 lei) iar celălalt – ,, Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi ” o valoare de 5.179.784 lei (cofinanțare:1.866.562 lei).

În prezent, în judeţul Prahova, sunt în diverse stadii de implementare 109 proiecte cu finanţare europeană,prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare de aproximativ 1,46 miliarde lei, care vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, creşterea eficienţei energetice, conservarea patrimoniului istoric, extinderea şi modernizarea unităţilor medicale/asigurarea accesului la servicii de sănătate, reabilitarea unităţilor de învăţământ, modernizarea sistemului de iluminat public.

Cele șase contracte de finanțare din fonduri europene semnate astăzi la Ploiești, ce vizează îmbunătățirea accesului prahovenilor la serviciile de sănătate, transport şi cele sociale, demonstrează preocuparea constantă a autorităților județene pentru o dezvoltare socio-economică durabilă a întregii regiuni.