Şase străzi din Urlaţi vor fi asfaltate complet. Care sunt acestea

Mihai Ciobanu -

Şase străzi din Urlaţi vor fi asfaltate complet. Care sunt acestea

Licitaţia pentru asfaltarea mai multor străzi din oraş, este în curs de adjudecare. Străzile care vor fi modenizate sunt: Str. Nuferilor, Str. Crinului, Str. Viitor, Str.  Nucilor, Str.  Florilor și Str. Berzei. Lungimea proiectată a străzilor este de 3327,92 m. Lucrările vor începe imediat ce licitaţia va fi adjudecată. Se va menține traseul existent fără să fie afectate rețelele aeriene și proprietățile existente. Profilul transversal al străzilor se va realiza cu unul sau două trotuare în funcție de lațimea tramei stradale. Colectarea apelor pluviale se va face prin rigole și se vor scurge gravitațional in canalizarea orașului. Grosimea sistemului rutier adoptat pentru ranforsarea sistemului rutier asigură o portanță capabilă să suporte traficul existent și cel de perspectivă, precum și a unui confort și a unei siguranțe pentru desfășurarea traficului in condiții normale.
Sistemul rutier adoptat este:
– balast – 15 cm;
– piatră spartă – 15 cm;
– mixtură asfaltică cu agregat mare – 7 cm
Trotuarele vor avea următorul sistem rutier:
– balast – 15 cm;
– beton C15/20 – 10 cm;
– BA8 – 4 cm
La delimitarea trotuarului de stradă se vor utiliza borduri mari 20x25x50, iar delimitarea trotuarului de spațiul verde ce se creează între trotuar și limita de proprietate se va realiza cu borduri mici 10x15x50. Acest sistem rutier presupune îndepărtarea straturilor necorespunzătoare existente prin frezare și săpare, după ce se va executa sistemul rutier proiectat. Pentru realizarea sistemului rutier adoptat se va săpa pe o adâncime medie de 60 cm și se vor adăuga straturile mai sus menționate. In data de 23.07.2014, ora 10.00 a avut loc deschiderea ofertelor. In prezent suntem in perioada de evaluare a ofertelor depuse.

În altă ordine de idei anunţăm faptul că, din cauza faptului că au fost depuse numai oferte neconforme, se va relua procedura pentru modernizarea DRUMULUI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ  ÎN LOCALITATEA URLAŢI, JUDEŢUL PRAHOVA, SITUAT ÎNTRE STRĂZILE VALEA PIETREI ŞI SCHIAU – DE 664.