SC Termoficare Prahova o ține pe a ei: Lucrările la CAF 2 sunt obligatorii

Daniel Dimache -

SC Termoficare Prahova o ține pe a ei: Lucrările la CAF 2 sunt obligatorii

9 august 2020

           Comunicat de presă

  

Repunerea în funcțiune a CAF 2 fără finalizarea planului aprobat de reparații prezintă riscuri majore cu consecințe grave pentru siguranță în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică ṣi siguranța personalului

 

SC Termoficare Prahova SA a luat act de adresa transmisă în data de 4 august 2022 de ADI Termo Prahova, document prin intermediul căruia compania noastră este somată să sisteze reparațiile de strictă necesitate desfășurate la CAF 2 și aducerea utilajului de producție a energiei termice la starea tehnică inițială. SC Termoficare Prahova SA s-a conformat cu instrucțiunii primite de la Autoritatea Contractantã încheind aceastã în data de 07.08.2022. Mai mult, autoritățile au solicitat companiei noastre punerea în funcțiune a utilajului și demararea furnizării apei calde menajere către consumatori.

 

Având în vedere starea avansată de degradare a Cazanului de Apă Fierbinte Nr. 2 constatată prin evaluări tehnice externe raportate către autorități, compania Termoficare Prahova SA nu poate sã își asume răspunderea punerii în funcțiune a utilajului fără finalizarea planului de reparații, potrivit reglementărilor legale. Compania Termoficare Prahova SA va respecta întotdeauna legislația în vigoare și nu va pune în pericol siguranța angajaților săi sau siguranță în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

Încă din data de 9 mai 2022, când SC Termoficare Prahova SA a devenit noul operator al serviciului de furnizare a energiei termice la nivelul municipiului Ploiești, compania noastră a depus toate eforturile tehnice și logistice pentru a furniza către beneficiari serviciul de alimentare cu energie termică în condiții de legalitate, cu respectarea strictă a normelor în vigoare.

 

Potrivit prevederilor contractuale, compania noastră are la dispoziție 3 luni pentru finalizarea inventarierii bunurilor ṣi semnarea Procesului Verbal final. O comisie tehnică cu sprijinul experților externi a întocmit un raport complex privitor la starea echipamentelor preluate provizoriu, pana la semnarea Procesului Verbal final, ca bunuri de retur de pe platforma CET Brazi și a transmis măsurile propuse pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru apa caldă menajeră și încălzire în sistem centralizat.

 

Contrar specificațiilor din caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în care era stipulat că puterea instalată a utilajelor de producere a energiei termice din cadrul CET Brazi este de 559,5 MWh, realitatea tehnică pe care reprezentanții companiei noastre au constatat-o în teren este următoarea: singura sursă utilizabilă și funcțională de producere a energiei termice este CAF 2, care are o capacitate de 100Gcal/h. Restul surselor de producție sunt inoperabile, din motive tehnice sau de reglementare pe perioada întregului sezon rece.

 

Reamintim că lucrările la CAF 2 sunt obligatorii pentru a asigura, împreună cu surse alternative, capacitatea de producție necesară furnizării agentului termic pentru iarna 2022-2023. În lipsa acestor reparații, atragem atenṭia că există riscul major ca furnizarea apei calde menajere și a încălzirii în sistem centralizat să fie imposibilă pentru perioada următoare, utilajul fiind susceptibil de defecțiuni majore. Totodată, starea critică a echipamentului care este singura sursă de producție a energiei termice utilizabilă în acest moment prezintă un risc major de siguranță pentru personalul operațional angajat în exploatarea acestuia cât și pentru siguranța în funcționare a serviciului de energie termică.

 

Compania Termoficare Prahova SA manifestă o transparență comunicațională totală atât față de autorități, cât și față de opinia publică. Adresăm, încă odată, invitația de a vizita amplasamentul de producție de pe platforma CET Brazi, unde specialiștii noștri vor prezenta, la fața locului, date complete despre starea tehnică a utilajelor de producere.

 

SC Termoficare Prahova SA va continua să asigure operațiunile de întreținere a sistemelor interioare de energie electrică și a reparațiilor esențiale, conform obligațiilor legale. Compania noastră desfășoară o activitate continuă de corespondență și dialog pentru a clarifica situația incertă a contractului survenit între SC Termoficare Prahova SA și autorități, punându-ne la dispoziția reprezentanților autoritãṭilor competente.

 

Totodată, asigurăm opinia publică și angajații companiei noastre că SC Termoficare Prahova SA își va îndeplini obligațiile salariale potrivit contractelor de muncă în vigoare până la clarificarea totală a situației nedorite în care se regăsesc consumatorii din municipiul Ploiești, angajații ṣi compania noastră.

 

Departamentul de Comunicare și Relații Publice SC TERMOFICARE PRAHOVA SA