Școala Profesională Comuna Sângeru informează agenții economici

Daniel Dimache -

Școala Profesională Comuna Sângeru informează agenții economici

 

În data de 17.09.2020 a apărut Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022 din anexa 1 la OMEC 5578/17.09.2020, în care sunt stipulate următoarele:

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional  pentru anul şcolar 2021 – 2022, vor parcurge următoarele etape:

  1. Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022 până la data de 13 noiembrie 2020.
  2. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat până la data de 20 noiembrie 2020.

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul dual  pentru anul şcolar 2021 – 2022, vor parcurge următoarele etape:

  1. Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017. Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic din site-ul www.alegetidrumul.ro. până la data de 13 noiembrie 2020.
  2. Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ISMB la învăţământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ până la data de 15 ianuarie 2021.

Scoala Profesionala,Comuna Sangeru propune in planul de scolarizare invatamant profesional cu durata de 3 ani, Nivelul 3, domeniul Silvicultura, calificarea “Padurar”, in vederea asigurarii cu forta de munca calificata .

 

Director, Prof. Ing. Dinoiu Florin

Director-adj, Prof. Ionita Liliana

Responsabil Invatamant Profesional, Prof. Dinu Oana