Scorţeni. Demersuri pentru extinderea reţelei de gaze naturale în întreaga localitate

Redactia -

Scorţeni. Demersuri pentru extinderea reţelei de gaze naturale în întreaga localitate

Continuă demersurile pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în localitate. Vorbim despre un proiect de anvergură, atât prin prisma costurilor pe care le implică lucrările cât şi a numărului mare de beneficiari: sute de familii din întreaga comună Scorţeni. După cum ne-a declarat Mihai Neacşu, primarul comunei, proiectul a făcut încă un pas, prin aprobarea de către Consiliul Local a elaborării documentaţiilor tehnice pentru proiectul de extindere a reţelei de distribuţiei a gazelor naturale în Scorţeni. A fost întocmit Studiul de Fezabilitate după care s-a trimis documentaţia la ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) pentru obţinerea avizelor în vederea atribuirii concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.
După finalizarea tuturor acestor proceduri şi documente, se va putea trece la organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor. Reţeaua de distribuţiei a gazelor naturale va avea o lungime de 15 kilometri. La final, toată localitatea va beneficia de alimentare cu gaze naturale.
În data de 9.01.2018, Consiliul Local Scorţeni a aprobat Hotărârea privind punerea la dispoziţia concensionarului a terenului pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei „EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PENTRU SATELE BORDENII MARI, BORDENII MICI ŞI SÎRCA”, document care prevede următoarele:
Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii,precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei „EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PENTRU SATELE BORDENII MARI, BORDENII MICI ŞI SÎRCA”, astfel:
– Teren în suprafaţă de 30.280 mp aferent sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii;
– Teren în suprafaţă de 720 mp, aferent organizării de şantier;
– Teren în suprafaţă de 3 mp aferent montării robineţi secţionare.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Scorţeni să reprezinte Comuna Scorţeni în relaţia cu instituţiile abilitate în vederea obţinerii documentelor necesare realizării investiţiei sus menţionate.