Scrisoare deschisă (somație) către ministrul Culturii și directorul DJC Prahova

Daniel Dimache -

Scrisoare deschisă (somație) către ministrul Culturii și directorul DJC Prahova

 

Asociația Cultural Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric și publicația online „Suntem Romania!”

 

Scrisoare deschisă către:

 Ministrul Culturii – Dl. Lucian Romașcanu,
 Directorul Direcției Județene pentru Cultură Prahova – Dl. Constantin Stere

Domnilor,

Asociația noastră, prin membrii și colaboratorii săi, solicită efectuarea unei anchete interne în instituțiile pe care le conduceți și explicații publice cu privire la lipsa de interes și de preocupare de care dați continuu dovadă, încă din data de 09.12.2021, când a fost declanșată procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice a fostei rafinării „Steaua Română” Câmpina, posibil obiectiv unic in lume, nerespectându-vă îndatoririle și obligațiile instituite prin Legea Nr. 422/2001, pentru ca obiectivul menționat să fie cercetat în termenul de 1 an în care el beneficiază de statutul temporar de monument istoric, astfel încât să se poată stabili în mod indubitabil necesitatea/lipsa necesității declarării acestuia drept monument istoric și instituirea măsurilor legale de protecție a sa.

Cu toate că noi am realizat o amplă cercetare preliminară și am furnizat instituțiilor pe care le conduceți rezultatele acestui demers, în format electronic, aducând în mod constant argumente pertinente în sprijinul unei posibile declarări a rafinăriei ca monument istoric și in ultima instanță am reușit chiar și obținerea unei oferte concrete din partea unui expert autorizat de Ministerul Culturii, ce a acceptat să coordoneze întocmirea documentației necesare în vederea alcătuirii dosarului de clasare, așa cum este el stabilit prin Art. 14 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul Nr. 2260 din 18.04.2008, dumneavoastră nu ați întreprins nici o acțiune menită să faciliteze demararea efectivă a cercetării în teren și nu ați răspuns oficial, în termenele legale, niciuneia dintre solicitările noastre de informații cu privire la stadiul soluționării acestei situații, încălcând astfel și actele normative ce stabilesc obligativitatea răspunsului la petiții, interpelări, solicitări de informații cu caracter public nesecret.

Vă rugăm ca în cel mai scurt termen să vă asumați deplin responsabilitățile legale ce vă revin și să ne precizați motivele pentru care instituțiile pe care le conduceți nu au demarat nicio acțiune concretă de cercetare a obiectivului, de alocare a sumelor necesare și de încheiere a unui contract cu experții autorizați în domeniu, favorizând prin nonintervenție degradarea și chiar distrugerea ireversibilă a posibilului monument istoric – rafinăria „Steaua Română” – Câmpina, fapt ce ne îndreptățește să bănuim, în mod rezonabil, că sprijiniți interesele economice ale unor persoane private.

Tergiversările repetate venite din partea instituțiilor pe care le conduceți aduc prejudicii enorme protecției unor posibile valori de patrimoniu național si noi, ca asociație pentru protejarea acestuia, vă solicităm să vă îndepliniți de urgență întreaga responsabilitate instituită de legislația în domeniu, în caz contrar, considerându-ne, cu deosebită părere de rău, deplin îndrituiți să aducem acest caz în atenția instituțiilor competente să instituie orice fel de măsuri administrative sau juridice menite să garanteze soluționarea cât mai corectă a actualei situații.

Prezentul document îl considerăm a reprezenta o nouă solicitare scrisă cu caracter oficial și așteptăm cu interes un răspuns din partea dumneavoastră, în termenul cel mai scurt, având în vedere timpul rămas până la expirarea perioadei legale de protecție temporară a respectivului monument istoric.

.Cu respect, 
 Alex Stoian – Președinte, membrii si colaboratorii
 „Suntem Romania!”