Şedinţă a CL Ploieşti – 28 iunie. Proiectul privind preţul energiei termice facturată populației, pe ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă a CL Ploieşti – 28 iunie. Proiectul privind preţul energiei termice facturată populației, pe ordinea de zi

Primarul municipiului a convocat în şedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, în data de 28 iunie 2023.

Iată lista proiectelor aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 mai 2023.
2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 08 mai 2023.
3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 mai 2023.
4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 mai 2023.
5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 mai 2023.
6. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 mai 2023.
7. Întrebări și interpelări.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu- Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu- Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării prețului local al energiei termice facturată populației în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic 2022-2024 – actualizat 2023 al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

14. Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Termo Ploiești S.R.L., pentru ocuparea celor cinci posturi vacante – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, Alexandru-Dragoș Măchițescu și Radu-Alexandru Simionescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradelor profesionale a unsprezece posturi ocupate şi a cinci posturi vacante din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/22.12.2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei pentru un teren restituit fostului proprietar, care afectează o parte din terenul aferent Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” și a comisiei de negociere a chiriei pentru un teren restituit fostului proprietar, care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național ”Mihai Viteazul” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 3581/12.02.2021 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Partidul Prahova în Acţiune pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 56, bloc H5, parter – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu și Costel Andreescu.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Drum acces” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă „Inginer Dimitrie Tomozei” drumului de legătură dintre bulevardul Republicii și strada Ion Luca Caragiale – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu– Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu, Alexandru Ştefan.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire spălătorie în sistem selfcare (punct spălare-aspirare)”, b-dul București nr.70, Ploiești – inițiat de consilierii Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici și Răzvan Enescu.

26. Diverse.