Şedinţă a Consiliului Local, joi, 16 noiembrie. Ce trebuie să ştie ploieştenii

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local, joi, 16 noiembrie. Ce trebuie să ştie ploieştenii

Consiliul Local Ploieşti a fost convocat în în şedinţă extraordinară în data de 16 noiembrie 2023, începând cu ora 12.00, desfășurată prin
mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Ordinea de zi este următorea:

Anexă la Dispoziția nr. 4190/15.11.2023

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.2. Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a debitelor datorate de către Asociația ”Clubul Sportiv Petrolul 52” aferente Contractului de licență exclusivă nr.27827/16.12.2021 inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
3. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare inițiat de consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu-Simion, Valentin Marcu, GeorgetaSimona Popescu, Costel Andreescu și Iulian Bolocan.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.136/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Eficientizare Energetică Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”» aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 347/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.