Nouă şedinţă decisivă pentru soarta TCE Ploieşti

Redactia -

Nouă şedinţă decisivă pentru soarta TCE Ploieşti

Update: Primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a convocat o nouă ședință a Consiliului Local pentru mâine, 6 iulie 2023, la ora 15.00.

„Având în vedere importanța proiectului “Privind aprobarea majorării capitalului social al societății Transport Călători Express S.A. Ploiești prin aport în natură”, primarul Andrei Volosevici a convocat, din nou, Consiliul Local Ploiești, în speranța că va fi întrunit cvorumul necesar, de minim 19 consilieri prezenți la ședință, în conformitate cu prerogativele pe care le au în calitate de aleși local.

Aprobarea acestui proiect este vitală pentru S.C. Transport Călători Express S.A, societate de importanță strategică, raportat la serviciul public pe care îl prestează la nivelul municipiului Ploiești”, transmite Primăria Ploieşti.

***

Primarul municipiului a decis convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 05 iulie 2023, începând cu ora 1300, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.

Ce proiect se află pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Transport Călători Express S.A. Ploieşti prin aport în natură – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.