Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, 17 august. Proiecte privind modernizarea mai multor şcoli, pe ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, 17 august. Proiecte privind modernizarea mai multor şcoli, pe ordinea de zi

Primarul municipiului a emis dispoziţia de convocare în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 17 august 2023. Iată lista proiectelor aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.309/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare Școala Gimnazială Candiano Popescu şi construire sală de educație fizică școlară, cod SMIS 155538» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.307/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare și reabilitare Scoală Gimnazială „Florin Comișel” și construire sală de educație fizică școlară – cod SMIS 155531» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.310/2022 privind aprobarea proiectului «Modernizare Școala Gimnazială nr. 13, cod SMIS 155495» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 311/2022 privind aprobarea proiectului „Modernizare Școala Gimnazială nr. 19 și amenajare/modernizare teren de sport” – cod SMIS 155510 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai Ploiești” cod SMIS 126860, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 227/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861», aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru Proiectul «Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educaţionale a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Ploieşti» – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul «Construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educaţionale a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploieşti» – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.308/2022 privind aprobarea proiectului «Înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cod SMIS 155527» și a cheltuielilor aferente – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.