Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, 31 octombrie. Proiecte importante, pe ordinea de zi. Află detalii

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, 31 octombrie. Proiecte importante, pe ordinea de zi. Află detalii

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2023. Şedinţa va avea loc începând cu ora 14.00, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 august 2023.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 06 septembrie 2023.

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 08 septembrie 2023.

4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14 septembrie 2023.

5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14 septembrie 2023, ora 1530.

6. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local alMunicipiului Ploiești din data de 19 septembrie 2023.

7. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 septembrie 2023.

8. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 septembrie 2023, ora 14.30.

9. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 septembrie 2023.

10. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 septembrie 2023

11. Întrebări și interpelări.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș- Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri proprii pe anul 2023 al Școlii Gimnaziale “George Emil Palade”, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 al Grădiniței cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie”, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu- Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și
Nicoleta Ștefan.

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Toma Socolescu, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor  publici şi ale personalului contractual din Primăria Municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor la transportul local de persoane, efectuat în municipiul Ploiești de Transport Călători Express S.A. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

22. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Ploiești în proiectul ”InnoVibe: Inovare Socială și Antreprenoriat în Mediul Urban”, cod MySMIS2021/SMIS2021+ [302282] – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

23. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Ploiești în proiectul „UrbanSocialVentures: Catalizator pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Sociale în Orașe” – cod MySMIS2021/SMIS2021+ [308491] – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Smart City a Municipiului Ploiești” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat nr.91813/MDRAP/09.08.2018 şi nr. 15650/UAT/27.07.2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

26. Proiect de hotărâre privind completarea Acordului privind implementarea programului „Ploiești – Let’s Play! – Capitala Tineretului din România 2024”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 300/2023, modificată – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

28. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării denumirii Centrului Județean de Cultură Prahova în Centrul Județean de Cultură Prahova ,,Acad. Eugen Simion” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2023 referitoare la actualizarea și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

30. Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Ploiești cu Societatea TERMO Ploiești în vederea modernizării sistemelor energetice pentru creșterea eficienței energetice – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Parcului Municipal Ploiești Vest – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al unui post vacant din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a normativului de personal, ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.1188/06.11.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 38 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

38. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 12 mp (amplasament nr.B2), situat în Ploiești, Zona Platformei Comerciale Nord ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Cristian-Mihai Ganea și Robert-Ionuț Vîscan.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 1125 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Râfov, nr.2J) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Cristian-Mihai Ganea și Robert-Ionuț Vîscan.

40. Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în administrarea Şcolii Gimnaziale „George Emil Palade” și Grădiniței cu program prelungit nr. 21 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Cristian-Mihai Ganea și Robert-Ionuț Vîscan.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu și Costel Andreescu.

42. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Cristian-Mihai Ganea și Robert-Ionuț Vîscan.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 416/26.11.2020 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Costel Andreescu și Bogdan Lupu.

44. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.