Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, joi, 27 aprilie. Proiecte importante supuse aprobării – Lista

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, joi, 27 aprilie. Proiecte importante supuse aprobării – Lista

Joi, 27 aprilie, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor care vor fi supuse aprobării:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 02 martie 2023.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 martie 2023.

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 martie 2023.

4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 martie 2023.

5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 martie 2023.

6. Întrebări și interpelări.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti pictorului Adam Sorin – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Radu-Alexandru Simionescu, Georgeta-Simona Popescu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Valentin-Răzvan Sabău, Horia-Nicolae Popovici, Valentin Marcu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan și Dragoș-Alexandru Măchițescu.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport.

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 al Colegiului Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri proprii pe anul 2023 al Colegiului Național “Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2023 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2022 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în perioada 2023 – 2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

15. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței achizițiilor publice – inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Municipiului Ploiești și persoanele juridice (agenți economici, instituții, fundații, ONG-uri) sau fizice interesate – inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale și Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

17. Proiect de hotărâre privind amenajarea parcărilor verzi în municipiul Ploiești – inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale și Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Ploiești și Asociaţia Viitor Plus în scopul amenajării peisagistice a unei zone din Parcul Municipal Ploiești Vest – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale și Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a două posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.136/30.03.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2023 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi antepreșcolar din Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuţ Vîscan și Alexandru Ștefan.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 94/10.03.2023 privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova – inițiat de consilierii Georgeta-Simona Popescu, Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Anca-Adina Popa, Nicolae-Vlad Frusina.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Ploiești Vest“ – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare Conductă By-pass la Instalația de stins incendii cu hidranți exteriori în Parcul Municipal Ploiești Vest“ – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru: „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă instituții și servicii în zonă locuințe colective (SUP. ST. 5221 mp)”, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 72, municipiul Ploiești, jud. Prahova – inițiat de consilierii Iulian Bolocan și Bogdan Lupu.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

28. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.

29. Diverse