Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, pe 27 iunie. Zeci de proiecte importante pe ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, pe 27 iunie. Zeci de proiecte importante pe ordinea de zi

Primarul Andrei Volosevici a emis dispoziţia privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 iunie 2024.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

Publicitate

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Ploiești din data de 15 mai 2024.
2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Ploiești din data de 23 mai 2024.
3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Ploiești din data de 29 mai 2024.
4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Ploiești din data de 31 mai 2024.
5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Ploiești din data de 31 mai 2024, ora 1430.
6. Întrebări și interpelări.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2024 – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.
 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2024 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2024 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanțată integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Toma Socolescu, Municipiul Ploieşti – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.26/12.02.2024, prin rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului intern în valoare de 18.000.000 lei contractat de Municipiul Ploiești de la CEC BANK – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2024 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Serviciul de transport public „Mobilitate Prahova” – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

14. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 413/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

15.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 412/31.08.2023 – inițiat de viceprimar Anca-Adina Popa.

16. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2024 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din Primăria Municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

17.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din Primăria Municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei, statului de funcţii şi normativului de personal ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a cinci posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

29. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Ploiești și Asociația Viitor Plus în scopul amenajării peisagistice a două zone din Parcul Municipal Ploiești Vest – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

30.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 6 m.p., situat în Ploiești, în zona Agenției LOTO din str. Gh. Lazăr, în stânga aliniamentului cu sedii de partid, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii locali Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa și Costel Andreescu.

31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 6 m.p., situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja intersecție cu str. Ion Maiorescu, ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii locali Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa și Costel Andreescu.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 540/31.10.2022 privind „Înscrierea în domeniul privat al municipiului Ploieşti a unor bunuri” şi transmiterea acestora în concesiune către S.C. Hale şi Pieţe S.A – inițiat de consilierul locali Costel Andreescu.

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 95, bl. 85, ap. 15, Carte funciară nr. 136925-C1-U16, nr. cadastral 136925-C1-U16, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii locali Valentin Marcu, Aurelian- Dumitru Tudor, Gheorghe Popa, Costel Andreescu și Robert- Ionuț Vîscan.

34. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 136692, situat în Ploiești, str. Săpunari, nr. 8, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii locali Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa și Costel Andreescu.

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de administrare privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti în administrarea Spitalului Municipal Ploiești şi Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – inițiat de consilierul local Valentin Marcu.

36. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor de sub construcțiile situate în Ploiești, str. Decebal nr. 1A, în suprafață de 72 m2 (număr cadastral 145933, Carte Funciară 145933) și în suprafață de 44 m2 (număr cadastral 146089, Carte Funciară 146089) – inițiat de consilierii locali Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Gheorghe Popa, Costel Andreescu și Robert-Ionuț Vîscan.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii locali Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Costel Andreescu și Gheorghe Sîrbu-Simion.

38.Proiect de hotărâre privind mutarea unei chiriașe – inițiat de consilierii locali Iulian Bolocan, Constantin Grigore, Nicoleta Ștefan și Anca-Adina Popa.

39.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei pentru spațiul situat la parterul blocului M1 din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45, în care își defășoară activitatea de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

40. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chirei pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, în care își desfășoară activitatea de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 – inițiat de primar Andrei- Liviu Volosevici.

41. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 686/20.12.2023 pentru proiectul «Construirea unei săli de sport /modernizarea/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învaţământ Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti – faza Proiect Tehnic» – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

42. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 398/2023 pentru proiectul «Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educaţionale” a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Ploieşti – faza Proiect Tehnic» – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Reconfigurare Urbanistică”, beneficiar – Municipiul Ploiești, Str. Lucernei nr. 1B, nr. cadastral 120860, Municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Swisso
Swisso