Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe agendă

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe agendă

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 06 decembrie 2023 începând cu ora 12.00, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.