Şedinţă a Consiliului Local. Proiecte importante pentru ploieşteni, pe agendă – Detalii

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local. Proiecte importante pentru ploieşteni, pe agendă – Detalii

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 12 februarie 2024, începând cu ora 14.00, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09 ianuarie 2024.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 17 ianuarie 2024.

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 ianuarie 2024.

4. Întrebări și interpelări.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025 – 2027 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025 – 2027 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2024 si estimări pe anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2024 şi estimări pentru anii 2025 – 2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu- Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Paul Palaș-Alexandru, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

18. Diverse