Şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova – vineri, 25 noiembrie

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova – vineri, 25 noiembrie

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedintei ordinare a Consiliului judetean Prahova din data de 25 noiembrie 2016, ora 12,00

1. Aprobarea Procesului – Verbal al sedintei ordinare a Consiliului
judetean Prahova din data de 30 septembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului si
a bugetelor unor institutii de sub autoritatea Consiliului judetean Prahova pe anul
2016 – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean
Prahova.
3. Proiect de hotarare privind asocierea Judetului Prahova cu localitatile:
Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Slanic, Stefesti,
Varbilau, Vilcanesti in vederea realizarii Studiului de fezabilitate pentru investitia
„Infiintare retea distributie gaze naturale in comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii
Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Vilcanesti si orasul Slanic –
initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean
Prahova.
4. Proiect de hotarare privind completarea prevederilor art. 1 al Hotararii
Consiliului judetean Prahova nr. 33/25.02.2013 referitoare la transmiterea unui
teren aflat in proprietatea publica a judetului Prahova, din administrarea Consiliului
judetean Prahova in administrarea Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de
Conturi Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele
Consiliului judetean Prahova.
5. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Consiliului
judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala
„Plopeni Industrial Parc” S.A. pentru vanzarea unor active aflate in proprietatea
Societatii Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A. – initiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor de
selectie pentru membrii consiliilor de administratie ale societatilor la care Consiliul
judetean Prahova este actionar unic – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
7. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judetean Prahova – initiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
8. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru
Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
9. Proiect de hotarare privind atribuirea unor licente de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – initiat de
doamna Ludmila Sfirloaga, vicepresedinte al Consiliului judetean Prahova.
10. Proiect de hotarare privind prelungirea termenelor de dare in folosinta
gratuita a unor spatii in imobilul proprietate publica a judetului Prahova, situat in
municipiul Ploiesti, str. Erou Calin Catalin nr.1- initiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
11. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a unui
spatiu in imobilul proprietate publica a judetului Prahova, situat in municipiul
Ploiesti, str. Erou Calin Catalin nr. 1 – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
12. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de
functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Generala
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova – initiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
Diverse.
Propuneri privind suplimentarea proiectului ordinii de zi:
13. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor unor hotarari ale
Consiliului judetean Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
14. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
functii pentru Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova – initiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
15. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
functii pentru Muzeul Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu Quintus” – initiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.