Şedinţă de Consiliu Judeţean – Lista proiectelor

Redactia -

Şedinţă de Consiliu Judeţean – Lista proiectelor

Miercuri, 31 august, Consiliul Judeţean Prahova este convocat în şedinţă ordinară. Iată lista proiectelor care vor fi supuse aprobării:

 

PROIECTUL ORDINII de ZI
Sedinţa ordinara din 31 august 2016 – 15,00
1. Aprobarea Procesului – Verbal al sedintei de constituire a Consiliului judetean
Prahova din data de 29 iunie 2016.
2. Aprobarea Procesului – Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului judetean
Prahova din 18 iulie 2016.
3. Aprobarea Procesului – Verbal al sedintei ordinare a Consiliului judetean Prahova din
20 iulie 2016.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului si a bugetelor
unor institutii de sub autoritatea Consiliului judetean Prahova pe anul 2016 – initiat
de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al
Judetului Prahova” – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele
Consiliului judetean Prahova.
6. Proiect de hotarare privind pregatirea si promovarea proiectului „Extindere,
reabilitare, modernizare si recompartimentare Unitate de Primiri Urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Ploiesti” – initiat de doamna Ludmila Sfirloaga, vicepresedinte
al Consiliului judetean Prahova.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei
de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Prahova, in perioada 2014 – 2020” si
cofinantarea Consiliului Judetean Prahova pentru acest proiect – initiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
8. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 72/2016 a Consiliului
judetean Prahova referitoare la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole si a
pretului mediu al ierbii obtinuta de pe pajisti, pentru anul fiscal 2016 – initiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de
consultanta, de asistenta si de reprezentare de catre Societatea „Brazi Industrial Parc”
S.A. – initiat de domnul Vasile Patrascu, vicepresedinte al Consiliului judetean
Prahova.
10. Proiect de hotarare privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita catre Biserica
„Buna Vestire” a Spitalului Judetean Ploiesti – Sectia „Buna Vestire” a unui imobil
proprietate publica a Judetului Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
11. Proiect de hotarare pentru modificarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului
judetean Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din
judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2016 in
vederea realizarii unor obiective de interes public – initiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii cotizatiei anuale a Judetului Prahova,
in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor – Prahova” – initiat de domnul Vasile Patrascu,
vicepresedinte al Consiliului judetean Prahova.
13. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana
de Evidenta a Persoanelor Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
presedintele Consiliului judetean Prahova.
14. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana
de Paza Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului
judetean Prahova si de domnii consilieri judeteni Rares Dan Enescu, Ionel Pirvu,
Justinian Feodor Nica, Eugen Ionica si Dorin Tudora.
15. Proiect de hotarare privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale – initiat de doamna
Ludmila Sfirloaga, vicepresedinte al Consiliului judetean Prahova.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei si a Regulamentului de organizare
si functionare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a
Judetului Prahova – initiat de domnul Vasile Patrascu, vicepresedinte al Consiliului
judetean Prahova.
17. Proiect de hotarare privind desemnarea a sase consilieri judeteni in componenta
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Prahova – initiat de doamna Ludmila
Sfirloaga, vicepresedinte al Consiliului judetean Prahova.
18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Prahova
in Adunarea Generala a Actionarilor la societatile la care acesta are calitatea de
actionar – initiat de doamna Ludmila Sfirloaga si domnul Vasile Patrascu,
vicepresedintii Consiliului judetean Prahova.
19. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Prahova in
Consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean – initiat de doamna
Ludmila Sfirloaga si domnul Vasile Patrascu, vicepresedintii Consiliului judetean
Prahova.
20. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor din judetul
Prahova in Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a
unui membru in Consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate
a Judetului Prahova – initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele
Consiliului judetean Prahova.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a asistatilor
din „Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice – Pensionari”, Fintinele – initiat
de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiliului judetean Prahova.
22. Diverse.