Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti, luni, 24 aprilie. Ce proiect este supus aprobării

Redactia -

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti, luni, 24 aprilie. Ce proiect este supus aprobării

Luni, 24 aprilie, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă extraordinară. Iată ce proiect este supus aprobării:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.