Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe ordinea de zi

Primarul Volosevici a dispus convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 01 iulie 2024, începând cu ora 15.30, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești.

Ordinea de zi:

Publicitate

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

Swisso
Swisso