Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Vezi lista proiectelor

Redactia -

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Vezi lista proiectelor

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 21 septembrie 2015, începând cu orele 1300 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de sponsorizare nr. 954/20.12.2012 încheiat între S.C. OMV Petrom S.A. şi municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren situat în Ploieşti, Şos. Vestului nr. 1A în două loturi şi modificării prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Aleea Raicu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
  3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploieşti şi C. Aleea Raicu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.