Şedinţă extraordinară a Consiliului Local. Proiecte importante pentru ploieşteni, pe ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local. Proiecte importante pentru ploieşteni, pe ordinea de zi

Primarul Andrei Volosevici a emis dispoziţia privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 10 noiembrie 2023, începând cu ora 12.30, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan și Anca Agapie.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan și Anca Agapie.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan și Anca Agapie.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al “Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești” pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan și Anca Agapie.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu- Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan și Anca Agapie.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților/Consiliul de administrație ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.