Sediu nou pentru Camera de Conturi Prahova. Decizie în şedinţa de Guvern de vineri, 18 august

Redactia -

Sediu nou pentru Camera de Conturi Prahova. Decizie în şedinţa de Guvern de vineri, 18 august

Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri, 18 august, se află şi o notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Prahova, în scopul adoptării unei hotărâri având ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Curții de Conturi – Camera de Conturi Prahova, pentru construirea unui sediu în care să funcționeze Camera de Conturi Prahova.

Iată ce prevede documentul:

Structura teritorială a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova își desfășoară activitatea într-un imobil compus din teren în suprafață de 850 mp și clădire în suprafață utilă de 587,05 mp, amplasat în str. B.P.Hașdeu nr. 19, mun. Ploiești, aflat în domeniul public al statului și administrarea Curții de Conturi. În vederea optimizării din punct de vedere al funcționalității accesului și parcării auto în incintă, precum și pentru amenajarea unor spații adecvate pentru ședințe cu toți angajații Camerei de Conturi Prahova, amenajare spații pentru arhivă, grupuri sanitare, au fost efectuate demersuri la autoritățile locale.

Astfel, prin Hotărârile Consiliului Județean Prahova nr. 33/25.02.2013, nr. 171/25.11.2016 și nr. 185/17.12.2016 au fost transmise în administrarea Curții de Conturi a României, terenul în suprafață de 226 mp din str. B.P.Hașdeu nr. 18A, mun. Ploiești precum și clădirea în suprafață de 153 mp și terenul aferent în suprafață de 523 mp din str. B.P.Hașdeu nr. 19A, mun. Ploiești, imobile aflate în domeniul public al județului Prahova. Imobilele menționate sunt alipite stânga-dreapta de imobilul actual al Camerei de Conturi Prahova. Clădirea în suprafață de 153 mp, se află în prezent într-un proces amplu de consolidare a structurii de rezistență și refacere completă a instalațiilor și finisajelor interioare/exterioare, în conformitate cu concluziile expertizei tehnice efectuate și în concordanță cu prevederile autorizației de construire obținute de Curtea de Conturi.

Demersul Curții de Conturi se întemeiază pe dispozițiile art. 286 alin. (2) coroborate cu pct.30 din Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președintia, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale serviciilor publice de informații; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora”, sunt de interes public național și reprezintă bunuri care aparțin domeniului public al statului.

Prin adresa nr. 47101/03.07.2023, Curtea de Conturi a României a solicitat Consiliului Județean Prahova acordul de principiu cu privire la trecerea imobilelor situate în municipiul Ploiești, str. B.P. Hașdeu nr. 18A (teren) și nr. 19A (teren și clădire), județul Prahova, înscrise în Cartea Funciară nr. 131854, respectiv nr. 106954, din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al statului și administrarea Curții de Conturi, cu destinația sediu administrativ Camera de Conturi Prahova.

Prin adresa nr. Sp/153/24.07.2023, Consiliul Județean Prahova și-a exprimat acordul de principiu pentru inițierea unei hotărâri a Consiliului Județean având ca obiect transmiterea imobilelor situate în municipiul Ploiești, str. B.P. Hașdeu nr. 18A (teren) și nr. 19A (teren și clădire), județul Prahova, înscrise în Cartea Funciară nr. 131854, respectiv nr. 106954, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Curții de Conturi a României.

Potrivit art.293 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,“trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz“.

Totodată, potrivit dispozițiilor alin.(3) al aceluiași articol, cererea anterior menționată se aprobă prin “notă înaintată Guvernului de către autoritatea/instituția publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică a uzului sau interesului public național“.

În considerarea celor prezentate, propunem Guvernului să aprobe transmiterea de către Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Județean Prahova, în scopul adoptării unei hotărâri având ca obiect transmiterea imobilelor situate în municipiul Ploiești, str. B.P. Hașdeu nr. 18A (teren) și nr. 19A (teren și clădire), județul Prahova, înscrise în Cartea Funciară nr. 131854, respectiv nr. 106954, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Curții de Conturi a României, pentru construirea unui sediu în care să funcționeze Camera de Conturi Prahova.