Şefimea de le Petrotel-Lukoil acuzată de spălare de bani a fost achitată la Tribunalul Prahova

Daniel Dimache -

Şefimea de le Petrotel-Lukoil acuzată de spălare de bani a fost achitată la Tribunalul Prahova

Prin Sentinţa penală nr.377, pronunţată de Secţia Penală a Tribunalului Prahova, se informează printr-un comunicat de presă, la data de 23.10.2018, în dosarul nr. 456/105/2016, instanţa a dispus, în baza dispoziţiilor art. 396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, achitarea inculpaţilor din dosarul de spălare de bani Petrotel-Lukoil:

 • Bogdanov Andrey Iurevici, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi spălare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.
 • Raţă Andrei, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi spălare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.
 • Duţu Dorel, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.
 • Vointsev Alexey, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
 • Kuzina Olga, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.
 • Dănulescu Dan, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.
 • C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEŞTI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
 • LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM OLANDA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal.

În baza art. 397 Cod de procedură penală, s-a luat act că persoana vătămată S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEŞTI nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, iar SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MUNTENIA S.A. a renunţat la pretenţiile civile potrivit art. 22 Cod de procedură penală.

Instanţa a dispus revocarea măsurilor asigurătorii, după cum urmează:

 • sechestrului asigurător asupra bunurilor aparţinând inculpatei LUKOIL EUROPE HOLDINGS respectiv asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei;
 • sechestrului asigurător asupra primelor de emisiune deţinute de inculpata LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiești, în valoare totală de 1.880.931.388 lei;
 • sechestrului asigurător asupra conturilor deţinute de inculpata PETROTEL LUKOIL SA Ploiești, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei de 642.285.263,48 euro, conform Încheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecătorului de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Prahova, dată în dosarul 5169/105/2015;
 • sechestrului asigurător asupra conturilor deţinute de terţul acţionar majoritar al inculpatei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurenţa sumei de 542.262.283,28 euro, conform Încheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecătorului de Camera Preliminară din cadrul Tribunalului Prahova, dată în dosarul 5169/105/2015.

Prin aceeaşi sentinţă, a fost respinsă, ca nefondată, propunerea Ministerului Public  – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, de luare a măsurilor asigurătorii, după cum urmează:

– sechestrului asigurător asupra contului bancar deţinut de către inculpatul BOGDANOV ANDREY IUREVICI;

– sechestrului asigurător asupra contului  bancar deţinut de către inculpatul RAŢĂ ANDREI;

– sechestrului asigurător asupra contului bancar  deţinut de către inculpatul DĂNULESCU DAN;

– sechestrului asigurător asupra contului  bancar  deţinut de către inculpatul DUŢU DOREL;

– sechestrului asigurător asupra contului  bancar deţinut de către inculpata KUZINA OLGA;

– sechestrului asigurător asupra contului  bancar deţinut de către inculpatul VOINTSEV ALEXEY.

Împotriva sentinţei mai sus-menţionate, pronunţate în ședință publică, se poate declara apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.