Seniorii Petrolului Românesc, lecţie de istorie a petrolului

Daniel Dimache -

Seniorii Petrolului Românesc, lecţie de istorie a petrolului

Proiectul „Emisiunea Seniorii Petrolului Românesc, studiu de caz pentru studenţii şi masteranzii UPG” a continuat cu un seminar ştiinţific susţinut de alţi doi invitaţi de prestigiu ai emisiunii VPTV realizate de prof. dr. Liviu Dumitraşcu (în foto, în dreapta). Prima temă, „Dezvoltarea Societăţilor Petroliere în perioada 1900 – 1940” a fost susţinut de dr. Dan Ovidiu Pintilie (în foto, în stânga), director al Arhivelor Judeţene Argeş, cu rigoare şi cu o bogăţie de informaţii date de formaţia arhivistică pe care o are invitatul. Cea de-a doua temă, „Petrolul, un brand mondial, naţional şi local”, a fost prezentată de prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, un veritabil curs de istorie a petrolului susţinut magistral de profesorul de la Universitatea Petrol Gaze.

Am remarcat, de asemenea, prezenţa permanentă şi susţinerea pe care o acordă proiectului decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf. dr. Daniela Buzoianu (în foto, centru).