Sfaturi de vacanţă de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Redactia -

Sfaturi de vacanţă de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

În perioada vacanţei de vară, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova vor executa controale de prevenire la taberele şcolare de pe teritoriul judeţului, premergător începerii activităţilor de cazare propriu – zisă şi, după caz, pe perioada funcţionării.

În activităţile desfăşurate se vor urmări, cu prioritate, următoarele aspecte:

Interzicerea amplasării, în camere/dormitoare, a unui număr de paturi peste numărul admis şi menţinerea în permanenţă liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de evacuare operativă în cazul producerii unui incendiu;

Exploatarea instalaţiilor care echipează construcţiile cu respectarea reglementărilor tehnice în domeniu;

Respectarea interdicţiei fumatului în spaţiile aferente taberelor;

Asigurarea practicabilităţii permanente şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de evacuare din clădiri şi a funcţionării iluminatului de securitate pentru evacuare din clădire;

Asigurarea necesarului de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de grup şi însoţitorilor, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora;

Instituirea unor proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unui incendiu, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte);

Eliminarea oricăror deficienţe la închiderea/încuierea uşilor camerelor/dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea posibilităţii de blocare accidentală a acestora şi interzicerea încuierii camerelor/dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior;

Asigurarea supravegherii permanente a copiilor, atât pe durata desfăşurării diverselor activităţi, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritate a celor mai mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori;

Instruirea, de către administratorii obiectivelor, conducătorii de grup şi însoţitori, a copiilor şi tinerilor, asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate şi efectuarea, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, a unui exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unui incendiu;

Organizarea focurilor de tabără la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori, autovehicule, numai pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, asigurarea de rezerve de apă în imediata vecinătate a focurilor, nepermiterea apropierii de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol şi stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii.

Totodată, pe durata funcţionării taberelor se vor desfăşura activităţi de infomare preventivă a copiilor, tinerilor şi a cadrelor didactice participante, cu accent pe cunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare, de amenajare a locurilor de executare a focurilor de tabără, precum şi de interzicere a jocurilor copiilor cu focul

 

 

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice