Situație explozivă în pandemie: Circa 500 de tineri farmaciști se pregătesc de proteste la adresa Ministerului Sănătății, acuzând de discriminare

Daniel Dimache -

Situație explozivă în pandemie:  Circa 500 de tineri farmaciști se pregătesc de proteste la adresa Ministerului Sănătății, acuzând de discriminare

 

În urma examenului de rezidențiat în sănătate s-a creat o situație explozivă la nivelul sistemului de sănătate, un număr mare de farmaciști și medici stomatologi care au participat la acest examen, declarându-se discriminați, au inițiat o serie de acțiuni de protest care ar putea culmina cu ieșirea acestora în stradă.

Protestul este determinat de o prevedere legală care a funcționat în anii trecuți pentru toți candidații și care în 2021 a fost păstrată numai pentru absolvenții de la specialitatea medicină și anulată pentru absolvenții de la specialitățile farmacie și medicină dentară.

 

Modificarea legislativă a fost operată cu doar patru luni înaintea datei examenului susținut pe 21 noiembrie 2021. Mai mult, în vară a fost schimbată și tematica examenului.

LEGEA nr. 212 din 21 iulie 2021:

– La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătății. În cazul în care numărul candidaților pentru domeniul medicină care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se poate suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul Finanțelor asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate.

 

În ultimii doi ani, locurile la rezidențiat au fost suplimentate, față de cifra de școlarizare anunțată inițial, pentru candidații care au obținut minim 60% din cea mai mare notă obținută, condiție cunoscută de candidații la rezidențiat și care a fost modificată după ce mulți dintre ei deja se înscriseseră și începuseră să se pregătească. Examenul de rezidențiat, după cum se știe, este unul foarte greu, ce necesită o pregătire asiduă și pe timp îndelungat.

Peste 2000 de candidați de la cele două specialități omise, de la toate instituțiile din țară unde s-a susținut examenul, au rămas pe dinafară, față de situația din trecut, când s-ar fi suplimentat și pentru ei locurile, nu numai pentru colegii de la specializarea medicină.

 

Peste 500 de candidați de la Farmacie, organizați pe o platformă online, au semnat și depus o petiție adresată ministrului Sănătății, prin care protestează față de măsurile arbitrare:

PETIŢIE REZIDENŢIAT 2021 – FARMACIE

Şi farmaciştii au dreptul la suplimentarea locurilor – rezidenţiat 2021

Stimate Domnule Ministru,

Prin prezenta, vă solicităm respectuos, suplimentarea numărului de locuri pentru specialitățile deficitare, medicină, medicină dentară, farmacie.

Dreptul nostru, al farmaciştilor, de a ne specializa în domeniul studiat este egal cu al celorlalti! Nu ne luaţi acest drept!

Suntem obişnuiţi să fim marginalizaţi de sistem, să lucrăm fără susţinere dar acum este altceva, e vorba de egalitate la şanse, de modul nostru de a

ne face auziţi într-o societate surdă. Suntem absolvenţi de facultate, iubim meseria de farmacist, iubim ceea ce facem, dar nu ne marginalizaţi, nu creaţi discordie, nu ne împărţiţi.

Medicul nu poate face actul medical fără noi farmaciştii!

Art.4 alin 2 Alegerea unui loc sau post este condiționată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

S-a schimbat metodologia, s-a schimbat bibliografia, într-un an în care şi noi am fost în linia întâi, şi noi am luptat cu pandemia alături de medici, vă rugăm luaţi în considerare art. 4 alin 2, vă rugăm să  ne daţi ceea ce ni se cuvine în egală măsură şi nouă farmacistilor.

Suplimentaţi locurile până la limita de promovabilitate de 60%!

 Semnat,

Candidaţii la rezidenţiat

Farmacie 2021

 

”Ne simțim discriminați. Ceea ce este mai grav că profesorii noștri, aflați în fruntea Colegiului Farmaciștilor, de la care ne așteptam la susținere, măcar prin faptul că este organismul ce ne reprezintă, sunt primii care ne-au trădat și au susținut că nu este nevoie de suplimentarea de locuri. Mai mult, unii au răspuns jignitor solicitărilor noastre.

Ministrul Sănătății nu ne-a dat un răspuns petiției semnate de sute de oameni. Sau poate răspunsul a fost suplimentarea făcută, cu două zile în urmă, numai pentru rezidențiat specializarea medicină, cu 418 locuri.

Față de această situație, ne-am organizat pentru a intenta o acțiune în instanță împotriva modificării legislative, pe motiv de discriminare. Luăm în calcul și proteste de stradă, la care estimăm că vor participa sute, poate chiar mii de farmaciști și medici stomatologi”, ne-a declarat un farmacist aflat printre semnatarii petiției.

 

Simona Negreș, președintele Colegiului Farmaciștilor din București, care este și profesor la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, a determinat cele mai multe reacții negative pe platforma ”Rezidențiat Farmacie Online”:

 

În foto: Facultatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București