SLĂNIC/Află ce investiţii se vor realiza anul acesta

Redactia -

 

Lista obiectivelor de investiţii pe anu 2012 cu finanţare integrală de la bugetul local repartizate pe oraşul Slănic

 

A. Lucrări în continuare:

1. Asfaltare străzi Vasile Alecsandri, 23 August, Slănicului
2. Reabilitare sistem de transport şi distribuţie a apa apei – program SAMTID
3. Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu-Aluniş-Vărbilău-Slănic
4. Amenajare trotuare pietonale, lucrări de bordurare şi şanţuri pentru scurgerea apelor
5. Amenajare teren polivalent sport

B. Lucrări noi:

1. Alimentare cu apă
2. Grup sanitar Şcoala Groşani
3. Asfaltare străzi
4. Reabilitare termică Grădiniţa nr. 1, Slănic centru
5. Extindere iluminat public strada Gladiolei

C Alte chetuieli de investiţii:

1. Proiect tehnic str. Libertăţii, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu
2. Proiect tehnic Cinema
3. Înfiinţări şi extinderi distribuţie gaze naturale Plopeni-Slănic.
4. Buldoexcavator
5. Studiu de fezabilitate str. Libertăţii, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu
6. Studiu de fezabilitate Cinema
7. PUG
8. Aparat foto
9. Xerox