Soarta Palatului de Justitie din Ploieşti – pe agenda şedinţei de azi a Guvernului

Redactia -

Soarta Palatului de Justitie din Ploieşti – pe agenda şedinţei de azi a Guvernului

Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 3 aprilie 2012, ora 9.30

GUVERNUL ROMANIEI

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
2. PROIECT DE LEGE privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a muncipiului Constanţa”;

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.875/2011;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 26 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Palatul de Justiţie Prahova”, judeţul Prahova;

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare