Sprijin pentru absolvenţii care îşi caută un loc de muncă

Mihai Ciobanu -

Sprijin pentru absolvenţii care îşi caută un loc de muncă

Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la unitatile agenţiei judetene pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de munca, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă, astfel:

Pentru Ploiesti si zonele limitrofe

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PLOIESTI

ADRESA : Str. Nicolae Iorga nr. 1 , Ploiesti

Telefon/Fax : 0244/571390

Pentru Valenii de Munte si zonele limitrofe

PUNCT DE LUCRU VALENII DE MUNTE

ADRESA : Str. Nicolae Iorga nr. 26 , Valenii de Munte Telefon/Fax : 0244/280339

Pentru Campina si zonele limitrofe

AGENTIA LOCALA CAMPINA

ADRESA : Str. Maramures nr. 19 , Campina

Telefon/Fax : 0244/376001

PUNCT DE LUCRU COMARNIC

ADRESA : Str. Republicii, nr. 38, Comarnic

Telefon : 0735786220

 

Pentru intregistrare sunt necesare urmatoarele documente:

–    Copie si original C.I./B.I.;

–     Copie si original act studii sau adeverinta absolvire;

–    Adeverinta medicala (cu mentiunea apt munca);

–     Cerere inregistrare (anexa 8 de la sediul agentiei).

Ca urmare a înregistrării la AJOFM Prahova, absolvenţii beneficiază de :

Informare şi consiliere profesională -ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

Medierea muncii-punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi in teresele lor.

Formare profesională-asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la structurile AJOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.

Completare veniturilor salariale

Absolvenţii, înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă

mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o suma egala cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

-primă de încadrare–absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu,beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

-primă de instalare -absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la agenţiile locale/punctele de lucru din raza de domiciliu sau reşedinţă.