Sprijin pentru firmele care angajează absolvenţi

Redactia -

Sprijin pentru firmele care angajează absolvenţi

AJOFM Prahova anunta ca incepand cu 12 martie 2014 angajatorii vor fi stimulaţi să angajeze absolvenţi de studii superioare conform Legii 335/2013 (legea reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de şase luni de debut în profesie). În conformitate cu prevederile acestui act normativ, angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, tânărul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.

Contractul de stagiu se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului de stagiu fiind de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.