Statistică. Cum arată Prahova anului 2013

Redactia -

Statistică. Cum arată Prahova anului 2013

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA ianuarie 2013


 

 

INDUSTRIE

 

Indicele producţiei industriale (IPI)[1]/, în luna ianuarie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 113,2%.

În luna ianuarie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA)[2]/, la nivelul judeţului Prahova, a fost de 108,7%.

 

 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI [3]/

 

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-30.XI.2012 au însumat 1420110 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2011, exporturile au scăzut cu 1,4%.

În perioada 1.I.-30.XI.2012 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 2096087 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au scăzut cu 14 mii euro.

Deficitul comercial în perioada 1.I – 30.XI.2012 a fost de 675977 mii euro, mai mare cu 20792 mii euro (+ 3,2%) decât în perioada 1.I – 30.XI.2011.

 

 

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE [4]/

 

În luna ianuarie 2013 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fenomenele demografice, au evoluat după cum urmează:

 

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

Ianuarie 2013

564

864

-300

98

11

4

Ianuarie 2012

538

919

-381

125

24

6

Diferenţe +/-

+26

-55

-27

-13

-2

 

Sporul natural în luna ianuarie 2013 rămâne în continuare negativ, fiind de -300 persoane .

Principalele cauze de deces în luna ianuarie 2013 au fost:

– boli ale aparatului circulator (65,4% din decese);

– tumori (13,5%);

– boli ale aparatului respirator (7,6%)

– boli ale aparatului digestiv (6,3%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,4%).

 

 

FORŢA DE MUNCĂ [5]/

 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii ianuarie 2013 a fost de 169201 persoane, cu 1248 persoane mai mult faţă de decembrie 2012.

Câştigul salarial mediu brut în luna ianuarie 2013 a fost de 1995 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1448 lei/salariat, mai mic cu 10,0% faţă de luna decembrie 2012.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 0,6%.

 

 

ŞOMAJ

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2012 era de 17628 persoane. Comparativ cu luna decembrie 2012, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost mai mare cu 486 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 42,8%.

Rata şomajului[6]/ înregistrată la sfârşitul lunii ianuarie 2013 a fost de 5,9% în raport cu populaţia activă civilă totală (5,8 % în ianuarie 2011). Rata şomajului pentru femei a fost de 5,7% (5,9% în ianuarie 2012), iar pentru bărbaţi a fost de 6,0% (5,7% în ianuarie 2011).

 

 

PENSIONARII ŞI PENSIA MEDIE

 

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Prahova a fost în trimestrul IV 2012 de 195388 persoane, în scădere atât faţă de trimestrul III 2012    (-0,08%), cât şi faţă de trimestrul IV 2011 (-0,83%).

 

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judetul Prahova a fost în trimestrul IV 2012 de 830 lei, înregistrând o uşoară creştere atât faţă de trimestrul III 2012 (+0,24%) cât şi faţă de trimestrul IV 2011 (+0,73%).

 

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

 

În luna ianuarie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 62 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 10,7 % faţă de ianuarie 2012 şi în scădere cu 41,5% faţă de luna decembrie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în ianuarie 2013, deţin o pondere de 3,7% din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

 

În luna ianuarie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 41,9% au fost eliberate în mediul urban şi 58,1% în mediul rural.

 

 

LOCUINŢE TERMINATE [7]/

 

În trimestrul IV 2012, în judeţul Prahova, s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 449 locuinţe (149 locuinţe în mediul urban şi 300 locuinţe în mediul rural).

Comparativ cu trimestrul IV 2011, numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 17 (în mediul urban a scăzut cu 37 locuinţe, iar în mediul rural a crescut cu 20 locuinţe).

Faţă de trimestrul III 2012 numărul locuinţelor care s-au dat în folosinţă a scăzut cu 19 (în mediul urban a scăzut cu 68 locuinţe, iar în mediul rural a crescut cu 49 locuinţe).

 

 

TURISM

 

Anul 2012 comparativ cu anul 2011 [8]/

 

Numărul turiştilor cazaţi în anul 2012 a fost de 372444 persoane (cu 36468 persoane mai mult decât în anul 2011) din care 324333 turişti români şi 48111 turişti străini.

Faţă de anul 2011, numărul turiştilor a crescut cu 34002 persoane turişti români şi cu 2466 persoane turişti străini.

Cei mai mulţi turişti străini au sosit din Israel (13,1% din totalul turiştilor străini), Italia (8,6%), Bulgaria (6,8%), Regatul Unit(6,4%), Germania (5,9%), Franţa (5,8%).

Durata medie a şederii turiştilor în diferite locaţii în anul 2012, a fost de 2,4 zile cu 0,1 zile mai mică decât în anul precedent.

 

Luna ianuarie 2013 comparativ cu luna ianuarie 2012 [9]/

 

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna ianuarie 2013, a fost de 28449 persoane, din care 25864 turişti români (90,9%) şi 2585 turişti străini (9,1%).

Comparativ cu luna ianuarie 2012 numărul total de turişti a săzut cu 2,4%. Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 3,3% iar cele ale turiştilor străini au înregistrat o creştere cu 7,0%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 66234 în luna ianuarie 2013, în scădere cu 4,3% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 4,3%, la fel şi cele ale turiştilor străini au scăzut cu 4,7%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în judeţul Prahova, în luna ianuarie 2013, a fost de 20,6%, mai mic cu 1,6 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012.

 

 [1]/ Date provizorii. Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.

[2]/ Date provizorii. Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

[3]/ Datele pentru lunile anului 2011 sunt semidefinitive. Datele pentru lunile ianuarie – octombrie 2012 sunt revizuite, iar cele pentru luna noiembrie şi perioada            1.I.-30.XI.2012 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a statisticilor de comerţ internaţional).

[4]/ Datele privind principalele fenomene demografice sunt operative.

[5]/ Efectivul salariaţilor şi câştigul mediu lunar la nivel de judeţ s-au estimat pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2011. Datele privind numărul de salariaţi din anul 2012 au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite pe baza reconcilierii cu sursele de date administrative

[6]/ Rata şomajului calculată pe baza populaţiei active civile la 1 ianuarie 2012, din Balanţa Forţei de Muncă.

[7]/ Date provizorii. Indicatorul “Locuinţe terminate” se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

[8]/ Datele pentru total an se referă la structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cu o capacitate instalată de cel puţin 5 locuri-pat . Datele pentru anul 2012 sunt operative.

[9]/ Datele la nivel de lună se referă la structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cu o capacitate instalată de cel puţin 10 locuri-pat.