STATISTICĂ. Evoluţia economico-socială a judeţului Prahova

Redactia -

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA FEBRUARIE ŞI CUMULAT 2 LUNI 2013


 INDUSTRIE

 

Indicele producţiei industriale (IPI), în luna februarie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 128,1%, iar cumulat pe primele două luni ale anului 2013 faţă de acceaşi perioadă din anul 2012, a fost de 119,6%.

În luna februarie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA), la nivelul judeţului Prahova, a fost de 116,7%.

 

 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

 

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-31.XII.2012 au însumat 1536692 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2011, exporturile au scăzut cu 0,8%.

În perioada 1.I.-31.XII.2012 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 2274402 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au scăzut cu 0,6%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.- 31.XII.2012 a fost de 737710 mii euro, mai mic cu 2605 mii euro (-0,4%) decât în perioada 1.I.- 31.XII.2011.

 

 TURISM

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna februarie 2013, a fost de 28038 persoane, din care 25806 turişti români (92,0%) şi 2232 turişti străini (8,0%).

Comparativ cu luna februarie 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a crescut cu 37,7%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o creştere cu 37,7% , iar cel al turiştilor străini o creştere cu 37,4%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 56899 în luna februarie 2013, în creştere cu 30,6% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna februarie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 29,0%, iar cele ale turiştilor străini o creştere cu 44,3%.

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna februarie 2013, a fost de 18,0%, mai mare cu 3,1 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

 

 

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

Pe cumulat 2 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

 

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

2 luni 2013

1008

1698

-690

228

96

9

2 luni 2012

1071

1969

-898

248

217

7

Diferenţe +/-

-63

-271

-20

-121

2

 

Sporul natural înregistrat pe cumulat 2 luni 2012 a fost în continuare negativ, de -690 persoane, faţă de -898 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 2 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (64,7% din decese);

– tumori (14,8%);

– boli ale aparatului respirator (7,3%);

– boli ale aparatului digestiv (5,9%);

– leziuni traumatice, otrăviri (2,7%).

 

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii februarie 2013 a fost de 169282 persoane, cu 81 persoane mai mult faţă de ianuarie 2013.

Câştigul salarial mediu brut în luna februarie 2013 a fost de 2004 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1453 lei/salariat, mai mare cu 0,3% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în ianuarie 2013.

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,2%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 1,4%.

 

 

ŞOMAJ

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2012 era de 17201 persoane. Comparativ cu luna ianuarie 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost mai mic cu 427 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 42,0%.

Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii februarie 2013 a fost de 5,7%, la fel ca cea înregistrată în februarie 2012. Rata şomajului pentru femei a fost de 5,4% (5,8% în februarie 2012), iar pentru bărbaţi a fost de 5,9% (5,7% în februarie 2012).

 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

 

În luna februarie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 74 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 19,4 % faţă de ianuarie 2013 şi în scădere cu 30,2% faţă de luna februarie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în februarie 2013, deţin o pondere de 3,5 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna februarie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 18,9% au fost eliberate în mediul urban şi 81,1% în mediul rural.