Statistică: Prima jumătate a anului 2013 mai slabă decât cea a anului trecut, pentru industrie şi comerţ

Redactia -

Statistică: Prima jumătate a anului 2013 mai slabă decât cea a anului trecut, pentru industrie şi comerţ

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA IUNIE ŞI CUMULAT 6 LUNI 2013

                INDUSTRIE

Indicele producţiei industriale (IPI) /, în luna iunie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Prahova a fost de 107,1%, iar în perioada 1.I.-30.VI. 2013 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012, a fost de 97,9%.

În luna iunie 2013 faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (ICA) /, la nivelul judeţului Prahova, a fost de 100,6%.

                COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI /

Exporturile de mărfuri (FOB) din judeţul Prahova în perioada 1.I.-30.IV.2013 au însumat 425.149 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, exporturile au scăzut cu 0,8%.

În perioada 1.I.-30.IV.2013 importurile de bunuri (CIF) din judeţul Prahova au însumat 662921 mii euro. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, importurile au crescut cu 0,2%.

Deficitul comercial în perioada 1.I.-30.IV.2013 a fost de 237772 mii euro, mai mare cu 4487 mii euro (+1,9%) decât în perioada 1.I.-30.IV.2012.

TURISM

Numărul turiştilor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna iunie 2013, a fost de 31086 persoane, din care 24929 turişti români (80,2%) şi 6157 turişti străini (19,8%).

Comparativ cu luna iunie 2012, numărul total de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova a scăzut cu 2,1%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o scădere cu 2,8% , iar cel al turiştilor străini o creştere cu 1,0%.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 75217 în luna iunie 2013, în scădere cu 8,1% faţă de aceeaşi lună a anului 2012. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova în luna iunie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 4,7% iar cele ale turiştilor străini o scădere cu 19,1%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din judeţul Prahova în luna iunie 2013, a fost de 21,5%, mai mic cu 3,7 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2012 .

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE /

Pe cumulat 6 luni 2013 fenomenele demografice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent au evoluat după cum urmează:

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

natural

sub 1 an

6 luni 2013

2902

5042

-2140

1113

566

20

6 luni 2012

3170

5446

-2276

1174

584

31

Diferenţe +/-

-268

-404

*

-61

-18

-11

Sporul natural înregistrat pe cumulat 6 luni 2013 a fost în continuare negativ, de -2140 persoane, faţă de -2276 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele cauze de deces pe cumulat 6 luni 2013 au fost următoarele:

– boli ale aparatului circulator (62,9% din decese);

– tumori (16,3%);

– boli ale aparatului respirator (6,0%);

– boli ale aparatului digestiv (5,9%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,1%).

FORŢA DE MUNCĂ /

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii iunie 2013 a fost de 170515 persoane, cu 76 persoane mai mult faţă de mai 2013.

Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2013 a fost de 2117 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1530 lei/salariat, mai mare cu 0,3% faţă de câştigul salarial mediu net înregistrat în mai 2013.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o scădere de 3,8%.

ŞOMAJ

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2013 era de 16023 persoane. Comparativ cu luna mai 2013, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost mai mic cu 100 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 42,9%.

Rata şomajului / înregistrată la sfârşitul lunii iunie 2013 a fost de 5,3% (5,1% în iunie 2012). Rata şomajului pentru femei a fost de 5,2% (5,3% în iunie 2012), iar pentru bărbaţi a fost de 5,4% (4,9% în iunie 2012).

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

În luna iunie 2013, în judeţul Prahova, s-au eliberat 123 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 4,7% faţă de mai 2013 şi cu 5,4% faţă de luna iunie 2012.

Autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Prahova, în iunie 2013, deţin o pondere de 3,5 % din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România.

În luna iunie 2013, din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 42,3% au fost eliberate în mediul urban şi 57,7% în mediul rural.