Ștranduri și piscine amendate de ANAF cu 758.000 lei

Redactia -

Ștranduri și piscine amendate de ANAF cu 758.000 lei

Comunicat de presă

În perioada 15-16 iulie 2017, ANAF, prin DGAF, a desfășurat acțiuni de control operativ la societăți care au în proprietate, administrare/gestiune bazine de înot, piscine, ștranduri sau spații similare destinate activităților de divertisment, petrecere a timpului liber, agrement etc., cu precădere a celor care înregistrează o intensificare a activității în sezonul estival (în aer liber).

Principalul obiectiv de control a vizat verificarea dotării cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) și modului de utilizare a acestora, respectiv a fiscalizării sumelor încasate din vânzarea de bunuri și/sau prestarea de servicii direct către populație.

În urma acțiunilor de control desfășurate au fost verificați 142 contribuabili, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 757.983 lei (amenzi și confiscări), respectiv:

  • s-au aplicat 180 sancțiuni contravenționale principale (122 amenzi și 58 avertismente), valoarea totală a amenzilor fiind de 713.627 lei;
  • s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite și bunuri în valoare totală de 44.356 lei, din care:

sume (numerar) în valoare de 13.738 lei;

venituri ilicite în valoare de 1.007 lei;

bunuri în valoare de 29.611 lei (reprezentând în pondere semnificativă îmbrăcăminte).

  • s-a dispus suspendarea activității a 2 contribuabili (dintre care 1 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.28/1999 privind dotarea cu AMEF; 1 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.227/2015).

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA