Țânțari, puneți-vă masca: Coral Impex vă pregătește o grămadă de insecticide!

Daniel Dimache -

Țânțari, puneți-vă masca: Coral Impex vă pregătește o grămadă de insecticide!

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, continuă derularea serviciilor de dezinsecție, precum și serviciilor de dezinsecție – combatere căpușe pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiești.

Operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va utiliza pentru aceste servicii următoarele insecticide:

  • Cymina Plus, având substanța activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
  • Vectobac WG, având substanța activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
  • Detral Super, având substanța activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
  • Deltatim Plus, având substanța activă deltamethrin, tetramethrin, folosit pentru combaterea căpușelor.

 

Produsele utilizate în cadrul acțiunilor de dezinsecție se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătății și fac parte din grupele Xn (gr. III) și Xi (gr. IV) de toxicitate.

Suplimentar vor putea fi utilizate și alte substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Acțiunile de dezinsecție amintite se vor se desfășura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, precum și cu recomandările Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecție la nivel comunitar.

Municipalitatea ploieşteană face precizarea că, pentru ca activitatea de dezinsecție să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public, cât și pe cel  privat.

 Astfel, recomandăm cetățenilor, asociațiilor de locatari/proprietari, agenților economici și instituțiilor publice să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea desfăşurată de administraţia publică locală.

Totodată, informăm ploieştenii că, în cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a serviciilor de dezinsecție pe domeniul public va fi prelungită.

De asemenea, rugăm cetățenii direct interesați ca,  în perioada menționată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploiești și S.C. CORAL IMPEX S.R.L. fiind absolvite de orice responsabilitate.