Taxă obligatorie pentru ploieştenii care nu au contract de salubritate

Mihai Ciobanu -

Taxă obligatorie pentru ploieştenii care nu au contract de salubritate

Ploieştenii care nu au încheiat contract de salubritate vor trebui să achite o taxă specială, obligatorie. Acest lucru face obiectul unui proiect de hotărâre care a fost lansat spre dezbatere publică.

„Necesitatea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru cei care nu au încheiat contracte de salubrizare a fost discutată în cadrul sedintelor de lucru ale Comisiei nr. 1 – Buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze si Comisiei nr. 3 – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului.

In urma controlului efectuat de o echipa a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la UAT Ploiesti in perioada de 17.09.-22.09.2015, s-a stabilit de catre acestia ca masura obligatorie instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii care refuza incheierea contractului de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii, avand ca termen 31.12.2015.Nivelul taxei speciale de salubrizare este de 3,94 lei/persoană/lună fără TVA pentru persoanele fizice şi de 46,54 lei/mc fără TVA pentru persoanele juridice., se arată în proiectul de hotărâre.