Te tentează o carieră de detectiv particular? Iată ce trebuie să faci

Redactia -

Te tentează o carieră de detectiv particular? Iată ce trebuie să faci

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova organizează, la data de 25 ianuarie a.c., examenul pentru atestarea calității de detectiv particular. Înscrierea candidaților se va face până la data de 11 ianuarie a.c..

 

În conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi cu pct. 4 din H.G. nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, la data de 25 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60, va avea loc examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spaţiului economic european;
 2. b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
 3. c) să fie aptă din punct de vedere medical;
 4. d) sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 5. e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
 6. f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Dosarele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Birou Primire Public, pâna la data de 11 ianuarie a.c. ora 12.00 şi vor cuprinde următoarele documente:

 1. cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;
 2. cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular
 3. curriculum vitae;
 4. actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);
 5. actul de studii, în copie legalizată;
 6. actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
 7. fişă medicala tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);
 8. rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat, ( în original);
 9. certificat de cazier judiciar ( în original);
 10. declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
 11. dosar cu şină.

Achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit la suma de 139 de lei, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

Pot fi obţinute relaţii suplimentare de la Comisar de poliție Ovidiu Enăşescu, din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, la numărul de telefon 0244/302126, sau la Serviciul Cabinet – Compartimentul Relații cu Publicul.

Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere ( cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet – Compartimentul Relații cu Publicul, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 15.00.

Examenul de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc la data de 25 ianuarie a.c., începând cu ora 08.30, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60.