Termenele de plată a impozitelor şi de depunere a declaraţiilor au fost prelungite

Redactia -

Termenele de plată a impozitelor şi de depunere a declaraţiilor au fost prelungite

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, informează contribuabilii ploieșteni (persoane fizice și juridice) că au fost prelungite termenele de depunere a declarațiilor și de plată a unor impozite locale după cum urmează:

  1. Persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă, au obligația să depună declarații până la data de 31 mai 2016, inclusiv.
  2. Persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016, inclusiv.
  3. Persoanele fizice și juridice, care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație, conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la organul fiscal, până la data de 31 mai 2016, inclusiv.
  4. Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren și pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice și juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie.
  5. Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10% acordată pentru plata integrală a obligațiilor fiscale.

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE