Terminal de pasageri modern, lângă Spitalul Judeţean – FOTO

Redactia -

Terminal de pasageri modern, lângă Spitalul Judeţean – FOTO

În şedinţa Consiliului Local Ploieşti din data de 28 mai, va fi supus aprobării un proiect ce priveşte construirea, în zona de nord a municipiului, pe strada Găgeni, lângă Spitalul Judeţean a unui terminal intermodal de transport pasageri. Deocamdată se solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice, urmând ca proiectul să fie depus pentru a primi finanţare europeană.

Lucrarea este propusă a fi executată în intravilanul Municipiului Ploieşti, zona de nord, pe Şoseaua Găgeni, FN, număr cadastral 136.182, în imediata proximitate a Spitalului Judeţean de Urgentă Prahova.

Pentru realizarea investiţiei propuse sunt necesare următoarele lucrări:

I.1. Amenajare sens giratoriu pe Şoseaua Găgeni, zona Spitalului Judeţean

Din analiza situaţiei din teren a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecţia străzii Găgeni cu accesul în Terminalul Multimodal şi în Spitalul Judeţean Prahova. Acest sens giratoriu este necesar să reglementeze accesul în Terminalul Multimodal, în Spitalul Judeţean Prahova cât şi în zonele rezidenţiale, din zonă, aflate în plin proces de construcţie. Se vor amenaja şi drumurile de acces perimetrale care deservesc obiectivele de mai sus pe o lungime de 15 ml, cu aceeaşi structură rutieră ca pe strada Găgeni.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminalul multimodal, realizând legătura pietonală dintre staţiile de tramvai şi acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orăşeneşti şi pentru ambulanţele care deservesc Spitalul Judeţean Prahova.

5

I.2. Realizare Terminal Multimodal de transport pasageri

Terminalul propus este un spaţiu urban în care se organizează fluxurile de circulaţie auto şi pietonale. În cadrul acestui complex se propun:

  • Sistematizare teren, amenajare platformă circulaţii şi parcări auto pentru mijloace de transport

–         parcare pentru 15 autobuze,

–         parcare pentru 45 microbuze şi maxi – taxi,

–         parcare auto pentru 80 autoturisme,

–         10 locuri de parcare pentru taxi,

–         10 locuri de parcare pentru motociclete,

–         80 locuri de parcare pentru biciclete

– construire clădire Terminal Multimodal, cu sala de aşteptare şi spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative şi tehnice, grupuri sanitare, etc.)

– amenajare spaţii verzi si plantări de copaci

– amplasare staţii autobuz şi mobilier urban

– împrejmuire teren

2

Finanţarea proiectului se va face conform Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – pol urban de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Valoarea maximă a asistentei nerambursabile care poate fi acordată pentru proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 98% din valoarea totala a costurilor eligibile.